dr hab. inż. Michał Wodtke

Email mwodtke@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mwodtke

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 221a
Numer telefonu (58) 347 25 84
Email mwodtke@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (2002), praca doktorska pt. "Modelowanie Hydrostatyycznego Wspomagania w Hydrodynamicznym Łożysku Wzdłużnym" (2005).

Zainteresowania naukowe: inżynieria łożyskowania, badania teoretyczne i doświadczalne, łożyska hydrodynamiczne, łożyska wzdłużne, łożyska poprzeczne, konstrukcja maszyn, analizy numeryczne

Graduate of the Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology (2002), PhD thesis. "Modeling of Hydrostatic Assistance in Hydrodynamic Thrust Bearing" (2005).

Areas of interests: bearing engineering, theoretical and experimental investigations, hydrodynamic bearings, thrust bearings, journal bearings, machine design, numerical analysis

Wybrane najważniejsze publikacje / Selected publications:

 1. Wodtke M.: Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne z warstwą ślizgową z PEEK, Monografia nr 161. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2017, s. 216.
 2. Wasilczuk F., Wasilczuk M., Wodtke M.: Prospects of decreasing power losses in a hydrostatic thrust bearing. Tribologia: Tarcie, Zużycie i Smarowanie, Nr 4 (2017), s. 91-96.
 3. Wodtke M.: Hydrodynamic thrust bearings with polymer lining. Tribologia: Tarcie, Zużycie i Smarowanie, Nr 4 (2016), s. 225-237.
 4. Wodtke M., Wasilczuk M.: Analysis of a Hydrodynamic Thrust Bearing Using Multi-Physical Modeling Technique. 71st Annual Meeting and Exhibition, 16-19 Maj, 2016, Las Vegas, USA.
 5. Wodtke M., Wasilczuk M.: Evaluation of apparent Young’s modulus of the composite polymer layers used as sliding surfaces in hydrodynamic thrust bearings. Tribology International, Vol. 97 (2016), s. 244-252,
 6. Wasilczuk M., Wodtke M., Braun W.: Centrally pivoted tilting pad thrust bearing with carbon-based coated collar - experimental results of low- and medium-speed operation. Tribology Transactions, vol. 58 (Nr 5), 2015, s. 882-893,
 7. Fillon M., Wodtke M., Wasilczuk M.: Effect of Presence of Lifting Pocket on the THD Performance of a Large Tilting-pad Thrust Bearing. Friction, vol. 3 (Nr 4), 2015, s. 266-274.
 8. Wodtke M.: Experimental comparison of hydrodynamic thrust bearings with different pad surface materials. 14th EDF/Pprime Workshop: “Influence of design and materials on journal and thrust bearing performance”, 8-9 Październik 2015, Futuroscope, Francja.
 9. Wodtke M., Schubert A., Fillon M., Wasilczuk M., Pajączkowski P.: Large hydrodynamic thrust bearing: comparison of the calculations and measurements. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J - Journal of Engineering Tribology, vol. 228 (Nr 9), 2014, s. 974-983,
 10. Pajączkowski P., Schubert A., Wasilczuk M., Wodtke M.: Simulation of large thrust-bearing performance at transient states, warm and cold start-up. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J - Journal of Engineering Tribology, vol. 228 (Nr 1), 2014, s. 96-103,
 11. Wasilczuk M., Wodtke M., Dąbrowski L.: Large Hydrodynamic Thrust Bearings and Their Application in Hydrogenerators. Artykuł/rozdział w Encyclopedia of Tribology/ ed. Jane Wang; Yip-Wah Chung New York: Springer, 2013, s.1912-1926.
 12. Wodtke M., Olszewski A., Wasilczuk M.: Application of the Fluid–Structure Interaction technique for the analysis of hydrodynamic lubrication problems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J-Journal of Engineering Tribology, vol. 227 (Nr 8), 2013, s. 888-897,
 13. Wodtke M., Wasilczuk M.: Effect of coating material properties on tilting-pad thrust bearing performance. 12th EDF/Pprime Workshop: “Solutions for performance improvement and friction reduction of journal and thrust bearings”, 17-18 Wrzesień 2013, Futuroscope, Francja.
 14. Wodtke M., Fillon M., Schubert A., Wasilczuk M.: Study of the influence of heat convection coefficient on predicted performance of a large tilting-pad thrust bearing. Journal of Tribology – Transactions of the ASME, vol. 135 (Nr 2), 2013, s. 1-11,
 15. Dąbrowski L., Pajączkowski P., Rotta G., Wasilczuk M., Wodtke M.: Improving performance of large thrust bearings through modeling and experimentation. Mechanics & Industry, vol. 14, Nr 4, 2013, s. 267-274,
 16. Litwin W., Olszewski A., Wodtke M.: Shaft Misalignment Influence on Water Lubricated Turbine Sliding Bearings with Various Bush Modules of Elasticity. Key Engineering Materials, vol. 490, 2012, s. 128-134.
 17. Olszewski A., Wodtke M., Hryniewicz P.: Experimental Investigation of Prototype Water-Lubricated Compliant Foil Bearings. Key Engineering Materials, vol. 490, 2012, s. 97-105.
 18. Badania hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z polimerową warstwą ślizgową. Projekt badawczy KBN nr N502 4579 33, 2007-2010, kierownik M. Wodtke,
 19. Hryniewicz P., Wodtke M., Olszewski A., Rządkowski R.: Structural properties of foil bearings: a closed-form solution validated with finite element analysis. Tribology Transactions, vol. 52 (Nr 4), July 2009, s. 435-446,
 20. Wasilczuk M., Wodtke M.: Influence of collar deformations on hydrodynamic thrust bearing performance. ASME/STLE International Joint Tribology Conference, 22-24 Październik 2007, San Diego, USA.