dr inż. Jacek Czyżewicz

Email jacek.czyzewicz@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacek.czyzewicz

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny

Wiadomość dla studentów

Jestem nauczycielem akademickim w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od 2013 roku. Tytuł doktora zdobyłem w 2012 roku trybem eksternistycznym jako pracownik przemysłowy. Niezależnie od pracy na Politechnice Gdańskiej nadal jestem aktywnym konstruktorem projektującym maszyny. Na co dzień prowadzę również multidyscyplinarne grupy inżynierów pracujące nad międzynarodowymi projektami w branży komunalnej.

Moja praca badawcza skupia się wokół efektywności energetycznej maszyn o złożonych układach przeniesienia mocy. Maszyn, których funkcjonalność zapewniona jest dzięki wykorzystaniu silników spalinowych, elektrycznych, układów hydraulicznych, pneumatycznych oraz złożonej logiki sterowania.

Na Politechnice Gdańskiej prowadzę zajęcia związane z projektowaniem maszyn (projekt PKM I; PKM II) oraz uczę obsługi i wykorzystania nowoczesnych narzędzi CAD (introduction to CAD/CAM; Computer aided machine design). Ćwiczenia i zadania, które proponuję na zajęciach mają odzwierciedlenie w rzeczywistych procesach projektowych. Narzędzia i funkcje, na które zwracam uwagę, są przydatne w warunkach przemysłowych. Na zajęciach pracuję z programami CAD: Siemens NX i Autodesk Inventor.

Notka biograficzna

Działalność naukowa

Jacek Czyżewicz, absolwent Wydział Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (2007). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2012 roku. Od 2013 roku pracownik na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów.

Działalność przemysłowa

2007-2010- konstruktor maszyn w Zoeller Tech (Puck, Polska)
2010-2013- kierownik działu rozwoju w Zoeller Kipper (Mainz, Niemcy)
2013-… - kierownik działu konstrukcyjnego w Zoeller Tech (Rekowo Gorne, Polska)

Wybrane publikacje:

  • Design of a test bench for determining the general characteristics of an internal combustion engine using a hydraulic power take-off system.
  • Analysis of the possibility of determining the general characteristics using the operational data of a vehicle engine
  • WPŁYW STRAT MECHANICZNYCH W SIŁOWNIKU TELESKOPOWYM ZESPOŁU ZAGĘSZCZAJĄCEGO W POJEŹDZIE DO USUWANIA ODPADÓW Z POJEMNIKÓW NA SKUTECZNOŚĆ PRASOWANIA ODPADÓW
  • WPŁYW OPORÓW RUCHU ODPADÓW W SKRZYNI ZBIORCZEJ POJAZDU DO USUWANIA ODPADÓW Z POJEMNIKÓW NA PARAMETRY PROCESU PRASOWANIA THE EFFECT OF THE FRICTION OF THE REFUSE INSIDE THE REFUSE COLLECTION VEHICLE BODY ON THE WORKING PARAMETERS OF THE COMPACTION MECHANISM
  • Symulacja pracy mechanizmu prasującego pojazdu do usuwania odpadów z pojemników (PUOP)

Patenty:

  • DE102013223840A1, [DE] Sicherheitsvorrichtung
  • DE102015010609A1, [DE] Entsorgungsfahrzeug mit zumindest einem Tragarm
  • EP000002876058A1, [DE] Sicherheitsvorrichtung