mgr Magdalena Markowska

Email magmarko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 85
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/magmarko

Zajmowane stanowiska

Samodzielny referent
Miejsce pracy Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 219
Numer telefonu (58) 347 16 85