prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont

Email jejsmont@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 95, (58) 347 23 47
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jejsmont

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 435
Numer telefonu (58) 347 26 95, (58) 347 23 47
Email jejsmont@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora ds.bezpieczeństwa wewnętrznego
Miejsce pracy Rektor

Wiadomość dla studentów

Spotkania proszę umawiać telefonicznie lub e-mailem

Notka biograficzna

Kierownik Zespołu Pojazdów

Prace naukowo-badawcze w zakresie badania opon i balistyki broni strzeleckiej

Head of the Automotive Group

Research in the field of tyres and ballistics