dr hab. inż. Jan Wajs

Email jan.wajs@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 30
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jan.wajs

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 122
Numer telefonu (58) 347 28 30
Email jan.wajs@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Od 2000 r. związany z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. W latach 2011-2014 dodatkowym miejscem pracy był Instytut Maszyn Przepływowych PAN.
Reprezentowane dyscypliny naukowe: 1) Inżynieria mechaniczna, 2) Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia wrzenia i kondensacji w przepływie w kanałach konwencjonalnych i minikanałach, metody intensyfikacji wymiany ciepła z aplikacją w kompaktowych konstrukcjach wymienników ciepła, układy kogeneracyjne/trigeneracyjne dla energetyki rozproszonej (bazujące na paliwach kopalnych i OZE), układy odzysku i zagospodarowania ciepła odpadowego z procesów technologicznych i energetycznych.

W dorobku naukowym ponad 170 prac opublikowanych (w tym 3 współautorskie monografie, 10 rozdziałów w monografiach, 19 art. w czasop. z listy JCR, 12 art. w czasop. indeksowanych w bazie WoS, 33 art. w innych czasop., ponad 90 art. konferencyjnych). Recenzent w czasop. naukowych, np.: Int. J. of Heat and Mass Transfer, Int. J. of Refrigeration, Applied Thermal Engineering, Heat Transfer Engineering, Archives of Thermodynamics. Wypromował 2 doktorów, jest opiekunem naukowym 3 doktorantów. Recenzent w 1 przewodzie habilitacyjnym. Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.
Dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponadto 97 prac nieopublikowanych (w tym 66 raportów dla innych jedn. naukowych, 24 raporty z badań dla przemysłu, 7 ekspertyz). Dorobek wdrożeniowy obejmuje 3 pozycje.
Dorobek wynalazczy: 1 patent europejski, 4 patenty krajowe, 2 wzory przemysłowe, 2 zgł. patentowe.

Projekty - kierownik w 7 projektach i wykonawca w 13 projektach. Aktualnie koordynowane projekty:
- POIR.01.02.00-00-0009/18, 2019 - 2022, Opracowanie innowacyjnego ekologicznego urządzenia chłodniczego do zastosowań statkowych i okrętowych (kierownik B+R w PG),
- RPPM.01.01.01-22-0025/17, 2018 - 2020, Mikrosiłownia z wysokosprawnym turbozespołem opracowana przez MAPU Sp. z o.o. jako przełom z zakresu niekonwencjonalnej energetyki małej mocy (kierownik B+R w PG).

W dorobku dydaktycznym m.in.: kierowanie w PG projektem z RPO WP „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”, udział w projekcie MNiSW/2018/256/DIR/KH „Szkoła orłów na Politechnice Gdańskiej”, udział w projekcie POWR.03.05.00-00-Z044/17 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, promotorstwo 33 prac magisterskich i 37 prac inżynierskich.

Laureat nagrody badawczej Siemensa, 7 nagród Rektora PG (w tym nagrody naukowej „Sukces Roku” w 2016 r.) oraz 2 złotych i 2 srebrnych medali na targach techniki i innowacji.

Ważniejsze publikacje:

 1. Wajs J., Golabek A., Bochniak R., Mikielewicz D.: Air-cooled photovoltaic roof tilesas an example of the BIPVT system – An experimental study on the energy and exergy performance. Energy, 2020, doi: 10.1016/j.energy.2020.117255
 2. Wajs J., Bajor M., Mikielewicz D.: Thermal-hydraulic studies on the shell-and-tube heat exchanger with minijets. Energies, 12(17), 3276, 2019
 3. Wajs J., Bochniak R., Golabek A.: Proposal of a mobile medical waste incinerator with application of automatic waste feeder and heat recovery system as a novelty in Poland. Sustainability, 11(18), 4980, 2019
 4. Wajs J., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E., Bajor M.: High performance tubular heat exchanger with minijet heat transfer enhancement, Heat Transfer Engineering, 40(9-10), 772-783, 2019
 5. Wajs J., Golabek A., Bochniak R.: Photovoltaic roof tiles: The influence of heat recovery on overall performance. Energies, 12(21), 4097, 2019
 6. Mikielewicz D., Wajs J.: Performance of the very high-temperature heat pump with low GWP working fluids. Energy, 182, 460-470, 2019
 7. Kura T., Fornalik-Wajs E., Wajs J., Kenjeres S.: Heat transfer intensification by jet impingement – numerical analysis using RANS approach, E3S Web of Conferences, 108, 01025, 2019
 8. Wajs J., Mikielewicz D., Jakubowska B.: Performance of the domestic micro ORC equipped with the shell-and-tube condenser with minichannels, Energy, 157, 853-861, 2018
 9. Kura T., Fornalik-Wajs E., Wajs J.: Thermal and hydraulic phenomena in boundary layer of minijets impingement on curved surfaces. Archives of Thermodynamics, 39(1), 147-166, 2018,
 10. Wajs J., Mikielewicz D.: Influence of metallic porous microlayer on pressure drop and heat transfer of stainless steel plate heat exchanger, Applied Thermal Engineering, 93, 1337-1346 2016
 11. Mikielewicz D., Wajs J., Andrzejczyk R., Klugmann M.: Pressure drop of HFE7000 and HFE7100 during flow condensation in minichannels, Int. J. of Refrigeration, 68, 226-241, 2016
 12. Wajs J., Mikielewicz D., Bajor M., Kneba Z.: Experimental investigation of domestic micro-CHP based on the gas boiler fitted with ORC module, Archives of Thermodynamics, 37(3), 79-93, 2016
 13. Mikielewicz D., Wajs J., Ziółkowski P., Mikielewicz J.: Utilisation of waste heat from the power plant by use of the ORC aided with bleed steam and extra source of heat, Energy, 97, 11-19, 2016
 14. Wajs J., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E.: Thermal performance of a prototype plate heat exchanger with minichannels under boiling conditions, Journal of Physics Conference Series, 745, 032063, 2016
 15. Wajs J., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E., Bajor M.: Recuperator with microjet technology as a proposal for heat recovery from low-temperature sources, Archives of Thermodynamics, 36(4), 49-64, 2015
 16. Mikielewicz D., Wajs J., Gliński M., Zrooga A-B.R.S.: Experimental investigation of dryout of SES 36, R134a, R123 and ethanol in vertical small diameter tubes, Experimental Thermal and Fluid Science, 44, 556-564, 2013
 17. Mikielewicz D., Klugmann M., Wajs J.: Flow boiling intensification in minichannels by means of mechanical flow turbulising inserts, Int. J. of Thermal Sciences, 65, 79-91, 2013
 18. Mikielewicz D., Klugmann M., Wajs J.: Experimental investigation of M-shape heat transfer coefficient distribution of R123 flow boiling in small-diameter tubes, Heat Transfer Engineering, 33(7), 584-595, 2012

Patenty:

 1. Wajs J., Mikielewicz D., Bajor M., Fornalik-Wajs E.: EP 3067652, Heat exchanger and method for exchanging heat, 11.03.2015, uprawniony: PG
 2. Wajs J., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E.: PL 224494, Strugowy wymiennik ciepła o budowie cylindrycznej, zwłaszcza do odzysku energii cieplnej z niskotemperaturowych źródeł odpadowych, 08.07.2013, uprawniony: IMP PAN, ENERGA SA
 3. Wajs J., Górski T.: PL 225388, Układ do odśnieżania i oczyszczania płaskiego kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego, 21.10.2013, uprawniony: PG
 4. Mikielewicz D., Mikielewicz J., Wajs J.: PL 224462, Układ turbiny parowej z organicznym obiegiem Rankine'a (ORC) do wykorzystania ciepła odpadowego, 22.04.2013, uprawniony: IMP PAN
 5. Wajs J., Barański J., Jewartowski M., Orłowski K., Pikała T., Dudek P., PL 234792, Sposób górnego odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej i obudowa górna układu odpylania pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej, 12.05.2017, uprawniony: REMA SA
 6. Wajs J., Bochniak R., Gołąbek A., zgł. P.431003, Układ do automatycznego wprowadzania odpadów niebezpiecznych do utylizatora wysokotemperaturowego, zwłaszcza odpadów medycznych, 30.08.2019, uprawniony: PG