dr inż. Michał Landowski

Email miclando@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 91
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/miclando

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 127
Numer telefonu (58) 347 12 91

Notka biograficzna

Michał Landowski

1. Mgr inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2008)

2. Dr inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2014)

 

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą trwałości materiałów kompozytowych oraz spawania laserowego.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilkunastu ekspertyz (indeks h=2, IF=6), promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim, recenzent kilkunastu artykułów, w tym w czasopismach z listy JCR. 

 

1. Mgr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (2008)

2. Dr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (2014)

 

The main areas of scientific activity are durability of composite materials and laser welding.

Author and co-author of several dozen scientific articles and over a dozen expert opinions (index h=2, IF=6), a doctoral dissertation second supervisor, a reviewer of articles, including JCR journals.

Publications:

 1. Landowski M., Strugała G., Budzik M., Imielińska K.: Impact damage in SiO2 nanoparticle enhanced epoxy – Carbon fibre composites COMPOSITES PART B-ENGINEERING. -Vol. 113, (2017), s.91-99 (45 pkt, IF=4.727)

 2. Łabanowski J., Jurkowski M., Landowski M.: Effect of long term service at elevated temperatures on mechanical properties of Manaurite XM reformer tubes, Advances in Materials Science. -Vol. 16., nr. 4 (2016), s.38-44

 3. Landowski M., Imielińska K.: Impact Behaviour of Glass Fribre /Epoxy Composites with Nano-Enhanced Resin after Water Exposure, Advances in Materials Science. -Vol. 15., iss. 2 (2015), s.30-35

 4. Rogalski G., Fydrych D., Landowski M., Łabanowski J.: Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła, Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 87., nr.10 (2015), s.17-22

 5. Landowski M., Budzik M., Imielińska K.: Water absorption and blistering of glass fibrereinforced polymer marine laminates with nanoparticle-modified coatings// JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS. -Vol. 48, nr. 23 (2014), s.2805-2813 (30 pkt, IF=1.173)

 6. Fydrych D., Świerczyńska A., Landowski M.: Preliminary studies of seamless flux cored wires stored in extreme conditions, Metallurgy and Foundry Engineering. -Vol. 40., nr. 4 (2014), s.211-220

 7. Zdunek B., Landowski M., Taryma S., Woźniak R., Imielińska K., Muszyński A.: Analysis and Comparison of Safety of Children and Adult Passenger in Car Based on Crash Tests Results, Key Engineering Materials. -Vol. 597., (2014), s.199-205

 8. Landowski M., Budzik M., Imielińska K.: DYNAMIC MECHANICAL BEHAVIOUR OF GFRP COMPOSITES WITH SiO2 NANO PARTICLES REINFORCED EPOXY MATRIX, Advances in Materials Science. -Vol. 13., iss. 4 (2013), s.5-8

 9. Landowski M., Imielińska K.: DEGRADATION OF GFRP MARINE LAMINATES WITH NANO PARTICLE MODIFIED COATINGS, Advances in Materials Science. -Vol. 13., iss. 2  (2013), s.19-22

 10. Zdunek B., Landowski M., Taryma S., Woźniak R., Imielińska K., Muszyński A.: Analiza obciążeń działających na dzieci w fotelikach zamocowanych przodem i tyłem w czasie zderzenia czołowego// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. - nr. 5 (2013), s.33-38

 11. Zdunek B., Landowski M., Taryma S., Woźniak R., Imielińska K., Muszyński A.: Analysis and comparision of safety of children and adult passanger in car based on crash tests results// XXI International Symposium, Research-Education-Technology Proceedings/ ed. Jacek Kropiwnicki Gdańsk: Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, s.1-4