dr hab. inż. Grzegorz Rogalski

Email grzrogal@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 76
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzrogal

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 128
Numer telefonu (58) 347 14 76

Notka biograficzna

Grzegorz Rogalski

1. Inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (1998)

2. Mgr inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000)

3. Dr inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2006)

4. EWE / IWE - Europejski / Miedzynarodowy Inżynier Spawalnik, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (2006)

5. IWI-C - Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy poziom C, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (2009)

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą spawania pod wodą, oceny spawalności materiałów konstrukcyjnych, normalizacji w procesach spajania, lutowania twardego w piecach próżniowych oraz zgrzewania wybuchowego.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilkunastu ekspertyz (ponad 40 cytowań wg Web of Science, h=4), promotor pomocniczy w jednym przewodzie doktorskim, recenzent kilkudziesięciu artykułów, w tym w czasopismach z listy JCR: np. Journal of Materials Processing and Technology.

 

 

1. Inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (1998)

2. Mgr inż. - Faculty of Mechanical Engineering , Gdańsk University of Technology (2000)

3. Dr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (2006)

4. IWE - International Welding Engineer, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (2006)

5. IWI-C - International Welding Inspector – level C, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (2009)

 

The main areas of scientific activity are underwater welding, weldability of structural materials, normalization in welding processes, furnace brazing and explosion welding.

Author and co-author of several dozen scientific articles and over a dozen expert opinions (more than 40 citations by Web of Science, index h = 4), a one dissertation supervisor, a reviewer of articles, including JCR journals: Journal of Materials and Technology Publications:

1. Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater welding-a review. Advances in

Materials Sciences, 8(3), 2008, 11-22

2. Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G.: Weldability of high strength steels in wet welding conditions. Polish Maritime Research, 20(2), 2013, 67-73

2. Fydrych D., Rogalski, G.: Effect of shielded-electrode wet welding conditions on diffusion hydrogen content in deposited metal. Welding International, 25(3), 2011, 166-171

3. Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G.: Effect of underwater wet welding conditions on the diffusible hydrogen content in deposited metal. Metallurgia Italiana, 106(11/12), 2015, 47-52

4. Świerczyńska A., Fydrych D., Rogalski G.: Diffusible hydrogen management in underwater wet self-shielded flux cored arc welding. International Journal of Hydrogen Energy 2017

5. Fydrych D., Łabanowski J., Tomków J., Rogalski G.: Cold cracking of underwater wet welded S355G10+ N high strength steel. Advances in Materials Science, 15(3), 2015, 48-56

6. Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G., Haras J., Tomków J., Świerczyńska A., Jakóbczak P., Kostro Ł.: Weldability of S500MC steel in underwater conditions. Advances in Materials Science, 14(2), 2014, 37-45

7. Fydrych D., Tomków J., Rogalski G., Łabanowski J.: Weldability of S460ML high strength low alloy steel in underwater conditions. Applied Mechanics and Materials, 838, 2016, 10-17

8. Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Problems of underwater welding of higher strength low alloy steels. Institute of Welding Bulletin, 58(5), 2014, 187-195

9. Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G., Łabanowski J.: Temper bead welding of S420G2+ M steel in water environment. Advances in Materials Science, 16(4), 2016, 5-16

10. Rogalski G., Fydrych D., Prokop-Strzelczyńska K.: Effect of the magnetisation of covered electrodes on the quality and properties of underwater wet welded joints. Institute of Welding Bulletin, 60(3), 2016, 34-41

11. Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Underwater wet repair welding of API 5L X65M pipeline steel. Polish Maritime Research, 24(S1), 2017, 188-194

12. Łabanowski J., Prokop-Strzelczyńska K., Rogalski G., Fydrych D.: The effect of wet underwater welding on cold cracking susceptibility of duplex stainless steel. Advances in Materials Science, 16(2), 2016, 68-77

13. Prokop K., Rogalski G., Cold Cracking Susceptibility of Joints made of Ferritic-Austenitic Duplex Steel 2205 during Underwater Wet Welding, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 60 (2), 35-42

14. Rogalski G., Łabanowski J., Effect of welding parameters for a local dry cavity underwater welding process on the structure and properties of joints, Welding International 29 (7), 530-537

15. Fydrych D., Rogalski G., Effect of underwater local cavity welding method conditions on diffusible hydrogen content in deposited metal, Welding International 27 (3), 196-202

16. Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G., Samson K. Underwater Welding of Duplex Stainless Steel, Solid State Phenomena 183, 2012

17. Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G., (2014). Diffusible hydrogen content in the deposited metal of multilayer welded joints. Metallurgy and Foundry Engineering, 40(4)

18. Rogalski G., Fydrych D., Landowski M., Łabanowski J. (2015). Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła. Przegląd Spawalnictwa, 87(10), 17-22

19. Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J. (2016). Właściwości złączy różnoimiennych stopu niklu Incoloy 800H ze stalą odporną na korozję 316L. Przegląd Spawalnictwa, 88(5), 57-62

20. Rogalski G., Prokop K., Fydrych D., Łabanowski J. (2014). Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo stali niestopowej grade 60 ze stopem Monel 400. Przegląd Spawalnictwa, 86(6).