inż. Artur Urbański

Email artur.urbanski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 01
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/artur.urbanski

Zajmowane stanowiska

Specjalista informatyk
Miejsce pracy Sekcja Informatyczna Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 322
Numer telefonu (58) 347 19 01