dr hab. inż. Waldemar Karaszewski

Email walkaras@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 27
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/walkaras
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/waldemar-karaszewski/

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 207c
Numer telefonu (58) 347 28 27
Email walkaras@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Waldemar Karaszewski, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1993), a obecnie adiunkt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się równolegle dwoma dziedzinami: materiałami ceramicznymi w zastosowaniach tribologicznych oraz technologią wytwarzania pojemników PET metodą rozdmuchu.

Od kilkunastu lat specjalizuje się w zastosowaniach materiałów ceramicznych na elementy toczne łożysk ze szczególnym uwzględnieniem propagacji pęknięć i zjawisk z tym związanych zachodzących w elementach tocznych.

Druga dziedzina dotycząca opakowań PET związana jest z wdrożeniami maszyn rozdmuchowych do wytwarzania tego typu opakowań, jak również badaniami związanymi ze zjawiskami zachodzącymi w tworzywie PET podczas procesu rozdmuchu.

 

Waldemar Karaszewski received his M.Sc. (1993), Ph.D. (1999), D.Sc. (2014) from the Gdansk University of Technology. Currently he is a lecturer at the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdansk University of Technology. Ceramic materials for tribological applications and PET blow molding technology are the main fields of his scientific and engineering interest.

The first specialization is connected with the use of ceramic materials for rolling bearing elements with particular emphasis on the propagation of cracks and related phenomena occurring in these elements.

The second area of PET packaging is related to the implementation of blow molding machines for the manufacture of this type of packaging, as well as research related to the phenomena occurring in PET material during the blow molding process.

 

Ostatnio przyznane patenty (recently granted patents):

 • Karaszewski W.: Zespół chłodzenia puszki PET w procesie gorącego nalewu (Method for the cooling PET can flange in the proces of pouring hot substances), PAT.225697, 24.10.2016
 • Karaszewski W.: Zespół chłodzenia puszki PET w procesie gorącego nalewu (Method for the cooling PET can flange in the proces of pouring hot substances), PAT.225696, 20.10.2016
 • Karaszewski W.: Energooszczędny sposób nagrzewania preform z PET w procesie wytwarzania pojemników, zwłaszcza butelek (An energy-efficient way to heat PET preforms in the manufacture of containers, especially bottles), PL 218154 B1, 31.10.2014

Ostatnie zgłoszenia patentowe (recent patent applications):

 • Karaszewski W.: Sposób wytwarzania form rozdmuchowych (Method of manufacturing blow moulds), P.420937, 21.03.2017
 • Karaszewski W.: Bearing system for the rotary column of a PET preform blow moulding machine (Układ łożyskowy kolumny rotacyjnej maszyny do wytwarzania opakowań PET z preform), PCT, GP/PCT33/2015
 • Karaszewski W.: Power saving device for heating PET preforms within the proces of containers blow moulding, especially bottles (Energooszczędne urządzenie do nagrzewania preform PET w procesie wytwarzania opakowań metodą rozdmuchu, zwłaszcza butelek) PCT, GP/PCT32/2015

Wybrane publikacje (selected publications):

 • Karaszewski W.: Analysis of Ceramic Elements with Ring-Crack Defects in Lubricated Rolling Contact, Solid State Phenomena, vol 250. pp 43-49, 2016
 • Karaszewski W.: Hertzian Crack Propagation in Ceramic Rolling Elements, Key Engineering Materials, Vol. 598, s. 92-98, 2014
 • Karaszewski W.: Monografia: Badanie wpływu wybranych czynników na trwałość ceramicznych elementów łożysk tocznych (Research of influence of selected factors on the ceramic bearing elements liftime), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Seria monografie, nr 140, s. 202, 2013
 • Karaszewski W., Wawrzyniak P.: Ocena zużycia energii i emisji do środowiska szkodliwych związków chemicznych w procesie wytwarzania opakowań do spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych (Assessment of energy consumption and emission to the environment of harmful chemicals in the production of non-carbonated beverage packaging), Opakowanie, nr 4, 2013
 • Karaszewski W.: Crack propagation in MgO-PSZ ceramic materials, Key Engineering Materials: Fundamentals of Machine Design, Vol. 490, s. 54-63, 2012.
 • Karaszewski W.: Numerical analysis of crack propagation in silicon nitride, Key Engineering Materials: Fundamentals of Machine Design, Vol. 490 s. 216-225, 2012