dr inż. Michał Mazur

Email micmazur@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 42
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/micmazur

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 112
Numer telefonu (58) 347 15 42

Notka biograficzna

Aktualne zainteresowania 
robotyka, drgania mechaniczne, analiza modalna, sterowanie, systemy czasu rzeczywistego
Wybrane publikacje 
Kaliński K., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M, 2017, Modelling and Simulation Of A New Variable Stiffness Holder for Milling Of Flexible Details, Polish Maritime Research, vol 24, ss. 115-124
Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control at energy performance index of the mobile robots following dynamically created trajectories. Mechatronics 2016, 37, 79-88
Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control of 2-wheeled mobile robot at energy performance index. Mechanical Systems and Signal Processing 2016, 70-71,373-386
Edukacja
Mgr inż. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Budowa i eksploatacja maszyn, 2005
Dr inż.    Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Budowa i eksploatacja maszyn, 2010
 
Current area of interest
robotics, mechanical vibration, modal analysis, control, real time systems
Selected papers
Kaliński K., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M, 2017, Modelling and Simulation Of A New Variable Stiffness Holder for Milling Of Flexible Details, Polish Maritime Research, vol 24, ss. 115-124
Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control at energy performance index of the mobile robots following dynamically created trajectories. Mechatronics 2016, 37, 79-88
Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control of 2-wheeled mobile robot at energy performance index. Mechanical Systems and Signal Processing 2016, 70-71,373-386
Education
MSc. Eng. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Machines Construction and Exploitation, 2005
PhD Eng. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering; Machines Construction and Exploitation, 2010