dr hab. inż. Grzegorz Ronowski

Email gronowsk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 47
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/gronowsk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 430
Numer telefonu (58) 347 23 47

Wiadomość dla studentów

Od kilkunastu lat jestem pracownikem dydaktyczno-naukowym na Politechnice Gdańskiej. Prowadzę wykład: Osprzęt i automatyka pojazdów oraz prowadzę zajęcia dot. projektów zespołowych. Również zajmuję się prowadzeniem prac dyplomowych inżynierskich jak i magisterskich.

Kontakt ze mną: telefon stacjonarny lub poprzez e-mail.

I have been lectuer at Gdansk University of Technology for several years. I conduct lecture: Equipment and automation of vehicles and I have classes about team projects. Moreover I supervise diploma theses as well as master's theses.

Contact with me: phone or via e-mail.

Notka biograficzna

Jestem absolwentem Wydz. Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Dyplom mgr inż. w 1996 r. obroniony w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych. W 2005 r. obroniłem doktorat w dziedzinie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Zatrudniony jestem na Politechnicze Gdańskiej: od 1996 do 2006 - asystent, od 2006 do 2017 - adiunkt, od 2017 - 1/2 etatu na stanowisku st. wykładowcy.

Prace badawcze prowadzę w dziedzinie hałasu i oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych jak i laboratoryjnych. Wyspecjalizowałem się w unikatowych badaniach przyczepowych oporu toczenia opon samochodowych.

I graduated from the Faculty Mechanical Gdansk University of Technology. MSc diploma was in 1996 at Chair of Vehicles and Heavy Machinery. My PhD thesis was In 2005. I am employed at the Gdansk University of Technology: from 1996 to 2006 - assistant, from 2006 to 2017 - assitant professor, from 2017 - lecturer.

I conduct research in the field of noise and rolling resistance of car tires in road and laboratory conditions. I am specialized in unique trailer testing of rolling resistance of car tires.