dr hab. inż. Leszek Osiecki

Email losiecki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 31
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/losiecki

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 406
Numer telefonu (58) 347 20 31

Notka biograficzna

Wykształcenie:

mgr inż - Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn, specjalność Maszyny Robocze Ciężkie,

dr inż. - Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania,

dr hab. inż. - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny,

Specjalność naukowa:

dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn,

specjalność: napęd i sterowanie hydrostatyczne,

obszar zainteresowań: nowe konstrukcje pomp i silników hydraulicznych, badanie maszyn hydraulicznych

Ważniejsze publikacje:

Monografia: Osiecki L.: „Mechanizmy rozrządu hydraulicznych maszyn wielotłoczkowych osiowych”, Wydawnictwo PG, 2007,

Osiecki L.:Volume efficiency loss caused by working fluid compressibility. Hidraulika a Pneumatika, Żilina 2002,

Osiecki L.: Axial piston pump with cam-driven commutation unit. Hydraulika i Pneumatyka, Wrocław, 2003

Osiecki A., Osiecki L.: Nowe możliwości zbudowania hydrostatycznej automatycznej przekładni głównego napędu samochodu. Mechanik 8-9/2006,

Osiecki L., Patrosz P., Zawistowski T., Landvogt B., Piechna J., Żyliński B.: Compensation of pressure peaks in PWK-type hydraulic pumps. Key Engineering Materials, 2012,

Osiecki L., Patrosz P., Landvogt B., Piechna J., Zawistowski T., Żyliński B.: Simulation of fluid structure interaction in a novel design of high pressure axial piston pump. Archive of Mechanical Engineering, 2013

Ważniejsze patenty:

Osiecki A., Osiecki L.: Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa. Patent nr 173 937,

Osiecki A., Osiecki L.: Hydrostatic axial piston machine. Patent europejski nr 0 742 870,

Osiecki L.: Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa. Patent nr 215 652,

Śliwiński P., Osiecki L.: Agregat pompowy. Patent nr 216 999,

Śliwiński P., Patrosz P., Osiecki L.: Płynowa maszyna wyporowa z satelitowym mechanizmem roboczym o odwróconej kinematyce. Patent nr 223 907.

 

Study experience:

MSc - Faculty of Machine Construction, Gdańsk University of Technology, profile: Heavy Machinery,

PhD- Faculty of Machine Construction and Management, Poznań University of Technology,

DSc - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology,

Areas of expertise:

field: technical sciences, discipline: construction and operation of machinery,

area: hydrostatic drive and control.

points of interest: new concepts of hydraulic pumps and motors, testing of hydraulic machines.

Selected publications:

Monograph: Osiecki L.: „Hydraulic axial machine commutation units” (in Polish), GUT, 2007,

Osiecki L.:Volume efficiency loss caused by working fluid compressibility. Hidraulika a Pneumatika, Żilina 2002,

Osiecki L.: Axial piston pump with cam-driven commutation unit. Hydraulika i Pneumatyka, Wrocław, 2003

Osiecki L., Patrosz P., Zawistowski T., Landvogt B., Piechna J., Żyliński B.: Compensation of pressure peaks in PWK-type hydraulic pumps. Key Engineering Materials, 2012,

Osiecki L., Patrosz P., Landvogt B., Piechna J., Zawistowski T., Żyliński B.: Simulation of fluid structure interaction in a novel design of high pressure axial piston pump. Archive of Mechanical Engineering, 2013,

Selected patents:

Osiecki A., Osiecki L.: Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa. Polish patent nr 173 937,

Osiecki A., Osiecki L.: Hydrostatic axial piston machine. European patent nr 0 742 870,

Osiecki L.: Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa. Polish patent nr 215 652,

Śliwiński P., Osiecki L.: Agregat pompowy. Polish patent nr 216 999,

Śliwiński P., Patrosz P., Osiecki L.: Płynowa maszyna wyporowa z satelitowym mechanizmem roboczym o odwróconej kinematyce. Polish patent nr 223 907.