dr inż. Rafał Andrzejczyk

Email rafal.andrzejczyk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 03
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rafal.andrzejczyk

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Laboratorium Maszynowego pokój 1
Numer telefonu (58) 347 18 03

Wiadomość dla studentów

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: Budowa i eksploatacja maszyn. Moje zainteresowania naukowe obejmują:

 • aktywne i pasywne metody intensyfikacji wymiany ciepła w kompaktowych mini i mikro wymiennikach ciepła,

 • metody intensyfikacji wymiany ciepła w termosyfonach dwufazowych,

 • analizę wymiany ciepła oraz oporów przepływu podczas wrzenia i kondensacji w przepływie,

 • projektowanie konwencjonalnych wymienników ciepła : wężownicowych, U-rurowych, płaszczowo-rurowych, typu rura w rurze,

 • projektowanie mini i mikro wymienników ciepła,

 • układy zagospodarowania ciepła odpadowego  z układów przemysłowych,

 • analizy energetyczne oraz symulacje dla budynków w szczególności w kontekście ich współpracy z instalacjami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, systemami zaopatrywania w chłód, CO i CWU

 • systemy monitorowania zużycia energetycznego budynków

 

 

PhD degree in Technical Sciences, discipline of Machinery Construction and Exploitation

My research interests covers:

 • active and passive methods of heat transfer intensification of compact mini and micro heat exchangers,
 • heat transfer enhancement in two-phase closed thermosiphons,

 • heat transfer and pressure drops in two phase flow boiling and condensation in minichannels,

 • designing of convectional heat exchangers: shell coil, U-tube , shell and tube, tube in tube,

 • designing of mini and microchannel heat exchangers,

 • recovery systems for utilization of waste heat from technological and energy processes,

 • performance enhancement techniques of heat pump and refrigeration units,

 • building energy monitoring,

 • simulation of buildings and HVAC systems, and energy analysis.

 

Academic and Research Career

 

2014-2015 WSB Scholl of Banking - Scientific project Managment, postgraduate studies
2013-2014 Academic :"Training Academic entrepreneurship and forms of support of science, business", CENTRE FORKNOWLEDGE AND TECHNOLOGY TRANSFER , Gdansk University of Technology

2010-2014 Gdansk University of Technology - Faculty of Mechanical Engineering, Modern Technologies and Energy Conversion Ph.D Studies- PhD 12.02.2014
2005-2010 - Gdansk University of Technology - Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energy and Industrial Aparaturs, Msc.Eng

 

Research experience

 

1. 2011 October- "Boiling Heat Transfer and Boiling Equipment", International Advanced Summer Course, Germany

2. 9-10.2015, Training on numerical methods in data analysis and acquisitions, NTNU Trondheim, Norway

3. 12.2015, Experimental investigations on two phase flow in minichanels, NTNU Trondheim, Norway

4. 5.2016, Experimental investigations on two phase flow in minichanels, NTNU Trondheim, Norway

5. 9.2016, Experimental study of silica surface modification by magnetic field influence, Nano Laboratory, NTNU Trondheim, Norway

 

Most important international and prestigious Polish awards for research

 

1. Award for best presentation, Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warsaw 24.09.2015

2. Award for best presentation, 12th International Conference of Young Scientists on Energy Issues, Cyseni Lithuania 28.05.2015

3.Plenary lecture at International Conference Proclimate, Warsaw, 4.03.2015

4. 3rd Rector’s award for special achievements in science in 2016

4. Rector' s award for the best Young Scientists, 2015

5. Rector' s award for the best Young Scientists, 2014

6.Rector' s award for the best Young Scientists, 2013

7. Innodoktorant - scholarship for the best PhD students, Gdansk 2012


8. Scholarship for PhD students from agenda "The Centre for Advanced Studies- the development of interdisciplinary
doctoral studies at the Gdansk University of Technology in the key areas of the Europe 2020 Strategy", Gdansk 2013

 

Memberships of scientific committees, review

 

 1. EKSPERT of National Refrigeration Forum
 2. Member of TCHiK Journal editorial board.
 3. Reviewer in ASME Journal of Heat Transfer
 4. Reviewer in International Journal of Mechanical Sciences
 5. Reviewer in Archives of Thermodynamics

Notka biograficzna

LIST OF MOST IMPORTANT PAPERS :

1.R.Andrzejczyk, T.Muszyński, Thermodynamic and geometrical characteristics of mixed convection heat transfer in the shell and coil tube heat exchanger with baffles, APPLIED THERMAL ENGINEERING , Volume 121, 5 July 2017, Pages 115-125

2.R.Andrzejczyk, T.Muszyński,C.A.Dorao, Experimental investigations on adiabatic frictional pressure drops of R134a during flow in 5 mm diameter channel , EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE , Volume 83, 1 May 2017, Pages 78-87

3.R.Andrzejczyk, T.Muszyński, The performance of H2O, R134a, SES36, ethanol, and HFE7100 two-phase closed thermosyphons for varying operating parameters and geometry, Archives of Thermodynamics, Volume 38, Issue 3, 23 October  2017, Pages 3-21

4.T.Muszyński,C.A.Dorao, R.Andrzejczyk,, Detailed experimental investigations on frictional pressure drop of R134a during flow boiling in 5 mm diameter channel: The influence of acceleration pressure drop component, INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID , Volume 82, October 2017, Pages 163-173

5.T.Muszyński, R.Andrzejczyk, Heat transfer characteristics of hybrid microjet – Microchannel cooling module , APPLIED THERMAL ENGINEERING, Volume 93, 25 January 2016, Pages 1360-1366

6.T.Muszyński, R.Andrzejczyk, Applicability of arrays of microjet heat transfer correlations to design compact heat exchangers , APPLIED THERMAL ENGINEERING , Volume 100, 5 May 2016, Pages 105-113

7.D.Mikielewicz, J.Wajs, R.Andrzejczyk, M.Klugmann, Pressure drop of HFE7000 and HFE7100 during flow condensation in minichannels, INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID , Volume 68, 1 August 2016, Pages 226-241

8.D.Mikielewicz, R.Andrzejczyk,B. Jakubowska, J.Mikielewicz, Analytical Model with Nonadiabatic Effects for Pressure Drop and Heat Transfer during Boiling and Condensation Flows in Conventional Channels and Minichannels, HEAT TRANSFER ENGINEERING , Volume 37, Issue 13-14, 21 September 2016, Pages 1158-1171

9.R.Andrzejczyk, T.Muszyński, Performance analyses of helical coil heat exchangers. the effect of external coil surface modification on heat exchanger effectiveness, Archives of Thermodynamics, Volume 37, Issue 4, 1 December 2016, Pages 137-159

10.D.Mikielewicz, R.Andrzejczyk,J.Mikielewicz, Pressure drop of HFE7000 and HFE7100 in flow condensation in minichannels with account of non-adiabatic effects, MATECWeb Conferences, Volume 18, 5 December 2014, Article number 01007101 EUROTHERM Seminar - International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, HEAT 2014; Krakow; Poland; 30 June 2014 through 3 July 2014; Code 109487

11.T.Muszyński,R.Andrzejczyk, C.A.Dorao, Investigations on mixture preparation for two phase adiabatic pressure drop of R134a flowing in 5 mm diameter channel, Archives of Thermodynamics, Volume 38, Issue 3, 23 October 2017, Pages 101-118

12.D.Mikielewicz, R.Andrzejczyk,Jakubowska B., J.Mikielewicz, Comparative study of heat transfer and pressure drop during flow boiling and flow condensation in minichannels, Archives of Thermodynamics, Volume 35, Issue 3, 1 March 2014, Pages 17-37

13.D.Mikielewicz, R.Andrzejczyk, Comparative study of flow condensation in conventional and small diameter tubes, Archives of Thermodynamics, Volume 33, Issue 2, 2012, Pages 67-83

14.R.Andrzejczyk, T.Muszyński, Selection Of Optimal Working Fluid For Use With Hybrid Microchannel-Microjet Heat Exchanger, The challenges of contemporary science. Theory and applications, ISBN 978-83-935118-1-5