prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski

Email korlowsk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 01
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/korlowsk

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 321 ar
Numer telefonu (58) 347 21 01
Email korlowsk@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski, prof. zw. PG pracuje na Politechnice Gdańskiej od listopada 1976 r., aktualnie na Wydziale Mechanicznym, w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, gdzie jest kierownikiem Zespołu Obrabiarek, Narzędzi i Obróbki Skrawaniem. Jego działalność naukowa dotyczy dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Kontynuuje działalność badawczą w obszarze maszyn i urządzeń do obróbki drewna, która na Politechnice Gdańskiej posiada długie tradycje sięgające lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przebieg kariery naukowej: doktor nauk technicznych1985 r., doktor habilitowany w zakresie nauk technicznych 2004 r.,  tytuł profesora nauk technicznych 2009 r.. Dorobek naukowy: 2 monografie, 27 artykułów w czasopismach z listy JCR (ideks h = 6), 14 patentów. Posiada szereg wdrożeń m. in. pilarka ramowa PRW15M, urządzenie do automatycznego sprawdzania ostrzy pił tarczowych, piła tarczowa do przecinania oszczędnego drewna i przyrząd do określania promienia głowicy strugarskiej, modernizacja pilarki formatowej Fx550 produkowanej przez firmę Rema SA w Reszlu. Otrzymał: Nagrodę MNiSW Zespołową III stopnia, Puchar Prezesa NOT, Złote i Srebrne Medale na wystawach wynalazków i innowacji, a także cztery Złote Medale na Targach Drema w Poznaniu, wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora PG. Jest członkiem komitetów naukowych szeregu konferencji Szkoła Obróbki Skrawaniem, Chip and chipless woodworking (TU Zvolen, SK), a także jedynym reprezentantem Polski w International Advisory Committee of International Wood Machining Seminar. Ponadto jest członkiem Editorial Board w czasopismach Drvna Industrija (czasopismo z listy JCR), Annals of Warsaw University of Life Sciences -  SGGW Forestry and Wood Technology. Ponownie został powołany jako ekspert Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w kadencji 2016-2020. Na Politechnice Gdańskiej jest koordynatorem w programie CEEPUS w sieci SK310. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal Edukacji Narodowej.

 

Professor Kazimierz A. Orlowski, D.Sc., Ph.D., Mech. Eng., Full Professor works at the Gdansk University of Technology since November 1976, currently at the Faculty of Mechanical Engineering, in the Department of Manufacturing Engineering and Automation. He is a Head of the Team of Machine Tools, Tools and Machining. His scientific activities are generally in the field of technical sciences in the scientific discipline of mechanical engineering and utilization. Furthermore, he continues scientific activities in the field of machine tools for wood cutting (especially sawing technologies), which has had long-lasting traditions at the Gdansk University of Technology. Scientific career: 1985 - Ph.D. degree in technical sciences (in the field: mechanical engineering. Mechanical and Technological Faculty of the Technical University in Gdańsk); 2004 -  Doctor of Sciences in technical sciences (D. Sc.) in the field of mechanics and mechanical engineering; 2009 – granted with a title of Professor. Achievements: 2 monographs, 27 papers in journals from the JCR list (h-index 6), 14 patents. Moreover co-author of several practical applications, e.g.: frame sawing machine PRW15M, system for lean wood cutting with the circular saw Ekomultiks, device for measurement of the planing head radius and sliding table saw Fx550. The latter is produced by REMA SA in Reszel. Awarded with Golden and Silver Medals on International Fairs of Innovations and Achievements, e.g. in Seoul, Brussels, Moscow, Poznan (Drema). Member of the Scientific Committees of Scientific Conferences such as: Szkoła Obróbki Skrawaniem, Chip and chipless woodworking (TU Zvolen, SK), and International Advisory Committee of International Wood Machining Seminar. Furthermore a member of Editorial Boards: Drvna Industrija (czasopismo z listy JCR), and Annals of Warsaw University of Life Sciences -  SGGW Forestry and Wood Technology Another time was nominated as a Member of the Technology Section of Machine Building of the Polish Academy of Sciences, Warszawa for a tenure 2016-2020. At the GUT is a coordinator in the net SK310 in the frame of CEEPUS programme. Distinctions: Silver Cross of Merit (Poland), Golden Medal for Long Service, Medal of Commission of National Education.