prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

Email mwasilcz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 84, (58) 347 28 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mwasilcz
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/michal-wasilczuk/home

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 206
Numer telefonu (58) 347 25 84

Pełnione funkcje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Miejsce pracy Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 228
Numer telefonu (58) 347 28 67
Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

Wiadomość dla studentów

Od kilkunastu lat jestem wykładowcą Podstaw Konstrukcji Maszyn,  prowadzę także wykład z Zaawansowanej Inżynierii Łożyskowania na II stopniu studiów oraz Modeling in Machine Design na specjalności IDE. Poprzez włączanie do wykładów doświadczeń i wiedzy nabytej przy realizacji badań staram się, żeby zajęcia były interesujące i aktualne. Wydaje mi się, że mam dobry kontakt ze studentami, nie narzekam też na niską frekwencję na wykładach. Z uwag w ankietach studenckich: „ ... jeden z najlepszych wykładowców…”, „…bardzo podoba mi się, że na egzaminie względnie nie można ściągać….”, „…potrafi wzbudzić pasję do konstrukcji maszyn….”.

Materiały dydaktyczne i ogłoszenia można znaleźć na stronie:

https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/michal-wasilczuk/home

Podejmuję się także prowadzenia prac dyplomowych o doktorskich z obszaru moich zainteresowań - to znaczy inżynierii łożyskowania, zagadnień tarcia i zużywania

I am a professor at the Department of Machine Design and Motor Vehicles at the Faculty of Mechanical Engineering. I teach subjects devoted to machine design, modeling in machine design and also bearing systems and tribology.

Teaching aids (presentations) can be found at:
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/michal-wasilczuk/home

I can also supervise theses (MSc and PhD) dealing with my scientific interest, i. e.: Bearing systems and tribology

 

 

Notka biograficzna

Michał Wasilczuk received his M.Sc. (1986), Ph.D. (1994) and D.Sc. (2004) from the Gdansk University of Technology. In 2016 was nominated Professor

Currently he is a Full Professor and Head of the Department of Machine Design and Automotive Engineering at the Faculty of Mechanical Engineers at GUT

Bearing systems and tribology are the main fields of his scientific and engineering interest - starting from the Ph.D. devoted to the research of a hydrodynamic axial bearing with and elastic thrust plate. In 1998 the team at GUT started their work on large thrust bearings of hydroelectric power plants. This work comprised troubleshooting, field tests, development of calculation and test methods, as well as the design of bearings for modernized power plants. The research programs were financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education and by various companies. Three PhD dissertations were completed under his supervision. Recently a problem of low durability of wind turbine gearboxes was underteken by the research team of the Department.

His experience in the field of large thrust bearings is described in an entry at “Encyclopedia of Tribology” published in 2013 by Springer and in the book “Large Size Hydrodynamic Thrust Bearings” published in Polish.

Current list of publications ca be found at: 
https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=Ofr563IAAAAJ

or:

https://mostwiedzy.pl/michal-wasilczuk,3913-1


Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego

Od kilkunastu lat zespół specjalizuje się w wielkogabarytowych łożyskach wzdłużnych  hydrozespołów elektrowni wodnych podejmując prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania doświadczalne i teoretyczne, prace eksperckie, a także projektowanie łożysk do modernizowanych elektrowni wodnych. Ostatnio podjęto tematykę podnoszenia trwałości łożysk tocznych w przekładniach turbin wiatrowych

Obecnie zespół pod kierunkiem prof Michała Wasilczuka stale współpracuje z krajową energetyką , a także światowymi koncernami, producentami łożysk oraz hydrozespołów, te doświadczenia zostały zebrane w monografii pt Wielkogabarytowe hydrodynamiczne łożyska wzdłużne, wydanej w 2012 roku. Wieloletnie doświadczenia badawcze znalazły także uznanie za granicą - prof Wasilczuk został zaproszony do stworzenia hasła dotyczącego wielkogabarytowych łożysk wzdłużnych w wydanej w 2013 roku przez Wydawnictwo Springer Encyklopedii Tribologii.

Aktualna lista publikacji znajduje się na stronie: 
https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=Ofr563IAAAAJ

oraz:
https://mostwiedzy.pl/michal-wasilczuk,3913-1