dr inż. Paweł Załuski

Email pawzalus@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 31
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pawzalus

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 408
Numer telefonu (58) 347 28 31

Notka biograficzna

Paweł Załuski specjalizuje się w projektowaniu i badaniach napędów hydraulicznych oraz w projektowaniu maszyn. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, które zdobył współpracując z wieloma firmami związanymi z napędami hydraulicznymi i przemysłem okrętowym.

Edukacja:

 • 2000 – 2005  Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu; specjalność: Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa; uzyskany tytuł: Technik elektronik
 • 2005 – 2010  Studia jednolite magisterskie Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny; specjalność: Napędy, Sterowanie i Automatyzacja Maszyn; uzyskany tytuł: Magister Inżynier; uzyskany wynik: celujący 
 • 2010 – 2016  Studia Doktoranckie Politechnika Gdańska; Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym
 • 2017  Obrona pracy doktorskiej pt: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych”

Zatrudnienie:

Od 2014 roku zatrudniony w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Najważniejsze publikacje:

 1. P. Załuski: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych” Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015
 2. P. Załuski: „Influence of the position of the swash plate rotation axis on the volumetric efficiency of the Axial pistons pumps” Machines, Technologies, Materials issue 11/2014, Sofia 2014
 3. P. Załuski: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych” Hydraulika i Pneumatyka nr 1/2014, Wrocław 2014
 4. P. Załuski: „Korzyści z zastosowania układów Load Sensing”// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. Praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.277-282
 5. P. Załuski: „Wzrost temperatury cieczy roboczej jako symptom awarii układu hydraulicznego”// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/  ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.271-276
 6. P. Załuski: „Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy”// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. -Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.265-270
 7. P. Załuski: „Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy”// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.387-394

Paweł Załuski specializes in design and research of hydraulic drives and in machine design. He has a wealth of practical experience which he get during working with many companies related to hydraulic drives and shipbuilding.

Education:

 • 2000 – 2005  Technical School of Sylwester Kaliski in Torun; profile: Electrical and Electronic Industrial Automatic
 • 2005 – 2010  Mechanical Engineering Gdansk University of Technology Faculty of Mechanical Engineering; profile: Drives, Control and Automation of Machinery; degree: Master of Science, Engineer; result: excellent 
 • 2010 – 2016  PhD Studies Gdansk University of Technology Faculty of Mechanical Engineering
 • 2017  Defence PhD thesis „Influence of the position of the swash plate rotation axis on the volumetric efficiency of axial piston pumps”

Work experience:

since 2014 - work in Technical University of Gdansk, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics and Mechatronics

Main publications:

 1. P. Załuski: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych” Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015
 2. P. Załuski: „Influence of the position of the swash plate rotation axis on the volumetric efficiency of the Axial pistons pumps” Machines, Technologies, Materials issue 11/2014, Sofia 2014
 3. P. Załuski: „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych” Hydraulika i Pneumatyka nr 1/2014, Wrocław 2014
 4. P. Załuski: „Korzyści z zastosowania układów Load Sensing”// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. Praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.277-282
 5. P. Załuski: „Wzrost temperatury cieczy roboczej jako symptom awarii układu hydraulicznego”// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/  ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.271-276
 6. P. Załuski: „Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy”// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. -Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.265-270
 7. P. Załuski: „Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy”// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra; Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.387-394