Wojciech Jarosiński

Email wjar@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 52
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wjar

Zajmowane stanowiska

Informatyk
Miejsce pracy Sekcja Informatyczna Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 209
Numer telefonu (58) 347 29 52