mgr Marcin Godzwon

Email margodzw@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/margodzw

Zajmowane stanowiska

Specjalista - kierownik sekcji
Miejsce pracy Sekcja Finansowa Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 312
Numer telefonu (58) 347 11 29