dr hab. inż. Jerzy Łabanowski

Email jlabanow@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 3472063, (58) 347 20 63, (58) 347 23 66
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jlabanow

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 134
Numer telefonu (58) 347 20 63, (58) 347 23 66
Email jlabanow@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik zakładu
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania
Budynek Wydziału Mechanicznego, 134
Numer telefonu 58 3472063
Email jlabanow@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Mgr inż. - Wydział Mechaniczny-Technologiczny Politechniki Gdańskiej (1981)

Dr inż. - Wydział Mechaniczny-Technologiczny Politechniki Gdańskiej (1988)

Dr hab. inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2003)

Główne kierunki działalności naukowej

 • Ocena spawalności stali konstrukcyjnych i o specjalnych właściwościach.
 • Spawanie podwodne.
 • Inżynieria materiałów konstrukcyjnych.
 • Badania diagnostyczne stopów żarowytrzymałych.
 • Technologie przetwórstwa materiałów w przemyśle okrętowym.
 • Mechanizmy niszczenia środowiskowego materiałów metalowych.

 

Autor i współautor ponad 190 prac ( w tym: 3 książki naukowe, 1 monografia, 2 rozdziały w monografiach, 12 artykułów z listy JCR, 50 artykułów o zasięgu międzynarodowym, ponad 100 cytowań wg. Web of Science, (H=6). Autor ponad 130 ekspertyz i prac badawczych wykonanych na zlecenia z przemysłu. Promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekun naukowy w 4 otwartych przewodach doktorskich. Kierownik 1 projektu badawczego KBN oraz główny wykonawca w 4 projektach badawczych. Recenzent w prestiżowych czasopismach naukowych z listy JCR takich jak: Journal of Materials and Technology, Materials and Design, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Journal of  Materials Research. Ekspert NCBiR. Recenzent 10 prac doktorskich. Redaktor naczelny czasopisma Advances in Materials Science. Wiceprezes oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Dyplomowany rzeczoznawca SIMP z zakresu materiałoznawstwa. Odznaczony Srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Obecnie kierownik Zespołu Inżynierii Spajana

 

 

MSc -Technical University of Gdansk (1981)

PhD - Faculty of Mechanical Engineering of Gdańsk University of Technology (1988)

DSc - Faculty of Mechanical Engineering of Gdańsk University of Technology (2003)

Main directions of scientific activity:

 • Evaluation of weldability of structural steels and special alloys
 • Underwater welding
 • Constructional materials engineering.
 • Lifetime assessment of heat-resistant alloys
 • Materials processing technology in the shipbuilding industry
 • Mechanisms of environmental degradation of engineering materials

Author and co-author of over 190 papers (including 3 books, 1 monograph, 2 chapters in monographs, 12 articles from the JCR list, 50 articles on an international scale, more than 100 citations according to Web of Science, (H = 6). Author of more than 130 expert opinions and research works done for industry. Supervisor 4 completed doctoral dissertations and tutor in 4 open doctoral dissertations. Leader of 1 research project funded by KBN and the main performer  in 4 research projects. Reviewer in prestigious scientific journals from the JCR list such as Journal of Materials and Technology, Materials and Design, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Journal of  Materials Research. Reviewer of a number of qualification works including 10 doctoral theses. Editor-in-Chief of Advances in Materials Science journal. Vice-president of the Gdansk Association of Polish Mechanical Engineers and Technicians (SIMP). A certified specialist (SIMP) in the field of materials science. Currently the head of the Welding Engineering team at GUT

LIST OF MOST IMPORTANT PAPERS

 1. Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater welding-a review. Advances in Materials Sciences, 8(3), 2008, 11-22
 2. Łabanowski J.:  Evaluation of reformer tubes degradation aftre long term operation,  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering.  43 (1), 2010, 244-251
 3. Łabanowski J., Ossowska A.: Properties of surface layers of duplex stainless steel after burnishing processes. Solid State Phenomena, 165, 2010, 118-123
 4. Łabanowski J., Ćwiek J.: High temperature corrosion of evaporator tubes with thermal sprayed coatings, Solid State Phenomena, 165, 2010,  110-117
 5. Łabanowski J., Topolska S., Sozańska M.: Determination of Failure Causes of a Steam Turbine Casing// Solid State Phenomena. 183, 2012,  37-42
 6. Łabanowski J., Fydrych D. Marek, Rogalski G., Samson K.: Underwater Welding of Duplex Stainless Steel, Solid State Phenomena. 183, 2012, 101-106  
 7. Piotrowski L, Augustyniak B., Chmielewski M, , Łabanowski J, Lech-Grega M.: Study of the applicability of the meauserments of magnetoelastic properties for a nondestructive evaluation of thermally inducted microstructure changes in the P91 grade steel. NDT&E International 47, 2012, 157-162
 8. Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G.: Weldability of high strength steels in wet welding conditions. Polish Maritime Research, 20(2), 2013, 67-73
 9. Michalska j., Chmiela B., Łabanowski J., Simka W.,: Hydrogen Damage in Superaustenitic 904L Stainless Steels, Journal of Materials Engineering and Performance,  23 (8), 2014, 2760-2765
 10. Fydrych D., Świerczyńska A., Tomków J.: Diffusible hydrogen control in flux cored arc welding process. Key Engineering Materials, 597, 2014, 171-178
 11. Fydrych D., Łabanowski J.: An experimental study of high-hydrogen welding processes. Revista de Metalurgia, 51(4), 2015, 1-7
 12. Fydrych D., Tomków J., Rogalski G., Łabanowski J.: Weldability of S460ML high strength low alloy steel in underwater conditions. Applied Mechanics and Materials, 838, 2016, 10-17
 13. Łabanowski J., Świerczyńska A., Topolska S.: Effect of microstructure on mechanical properties and corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel, Polish Maritime Research. 21, 4(84) 2014, 108-112
 14. Łabanowski J.,Świerczyńska A., Michalska J., The Effect of Pre-Hydrogen Charging on Corrosion Behaviour of Superduplex Stainless Steel Welded Joints. Solid State Phenomena, 227, 2014, 267-271
 15. Topolska S., Łabanowski J., Impact-toughness investigations of duplex stainless steels  Materials and technology,  49 ( 4), 2015  481–486
 16. Łabanowski J., Jurkowski M.,  Landowski M.:  Effect of long term service at elevated temperatures on mechanical properties of Manaurite XM reformer tubes, Advances in Materials Science, 16 (4), 2016, 38-44.
 17. Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G., Łabanowski J.: Temper bead welding of S420G2+ M steel in water environment. Advances in Materials Science, 16(4), 2016, 5-16
 18. Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Underwater wet repair welding of API 5L X65M pipeline steel. Polish Maritime Research, 24(S1), 2017, 188-194
 19. Łabanowski J., Prokop-Strzelczyńska K., Rogalski G., Fydrych D.: The effect of wet underwater welding on cold cracking susceptibility of duplex stainless steel. Advances in Materials Science, 16(2), 2016, 68-77
 20. Świerczyńska A., Łabanowski J., Michalska J., Fydrych D.: Corrosion behavior of hydrogen charged super duplex stainless steel welded joints. Materials and Corrosion, 68(10), 2017, 1037-1045