dr inż. Hanna Smoleńska

Email hsmolens@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/hsmolens

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 209
Numer telefonu (58) 347 22 97

Notka biograficzna

Nauczyciel akademicki od 1985 roku. Wcześniej asystent projektanta w biurze projektów przemysłu okreowego PROMOR.

Zakres zainteresowań naukowych oraz dydaktycznych:

-zagadnienia korozji wysokotemperaturowej stali oraz stopów nieżelaznych (stopy kobaltu i cyrkonu)

-warstwy napawane odprne na trudne warunki pracy

- metodologia doboru materialów na rozwiązania konstrukcyjne różnego typu

-technologie metalurgii proszków metali

-historia techniki

Najważniejsze publikacje:

 1. SMOLEŃSKA HANNA; Cobalt Base Clad Layer Resistance On The Corrosion Under Low Sulfur Preassure; Solid State Phenomena. - Vol. 165 (2010), s. 173- ISSN 1012-0394 – JCR
 2. SMOLEŃSKA HANNA; The Effect Fabrication Method of Cobalt Base Clad Layer On Air Oxidation; Solid State Phenomena. - Vol. 165 (2010), s. 169-172 - ISSN 1012-0394 - JCR
 3. SMOLEŃSKA HANNA; Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers; Chemicke Listy. - Vol. 104, iss. 15, 2010, s. 371-374 - ISSN 1213-7103 – JCR
 4. ZIELIŃSKI ANDRZEJ, SMOLEŃSKA HANNA, SERBIŃSKI WALDEMAR, KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ, KLIMPEL ANDRZEJ; Characterization of the Co-base layers obtained by laser cladding technique.// Journal of Materials Processing Technology. - Vol. 164-165 (2005), s. 958--963. - ISSN: 0924-0136AMPT/AMME05, Part 2, Ed. L.A. Dobrzański (poz 16) – JCR
 5. SMOLEŃSKA HANNA, ŁABANOWSKI JERZY, KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ, Regeneration of marine engine valves using laser surfacing,; Welding International [ ISSN: 0950-7116]; 30, Issue 2; 2016, 103 – 106
 6. SMOLEŃSKA HANNA; Oxidation Time Influence on the Structure of the Cobalt Base Clad Layer and Scale Morphology; Solid State Phenomena [ ISSN: 1012-0394 ]; vol.183; pp. 169 – 174; 2012
 7. KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ, KRUŻYCKI PRZEMYSŁAW, SMOLEŃSKA HANNA; Study of structures and properties of the laser cladding exhaust valve after service Journal of KONES Powertrain and Transport. - Vol. 17, iss. 3 (2010), s. 211-216 : 4 fot., 1 rys., 1 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 12 poz. - ISSN 1231-4005
 8. SMOLEŃSKA HANNA, KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ; Failure analysis of the exhaust valve face in diesel marine engine; Advances in Materials Science. - Vol. 10, iss. 2 (2010), s. 11-18 : 4 fot., : 1 tab., 6 wykr. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1730-2439
 9. SMOLEŃSKA HANNA; The elevated temperatures influence on the cobalt base cladding layer;  Inżynieria Materiałowa. - 2010, nr 3(175), s. 366-368 : 4 fot., : 1 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 12 poz. - ISSN 0208-6247
 10. SMOLEŃSKA HANNA, KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ; Microstructure and properties of the cobalt base clad layers after long time service // Advances in Materials Science: Versita, Warszawa - 9, 4, 2009, s. 15-20 : 5 fot., 2 wykr. - Bibliogr. 8 poz. - ISSN 1730-2439
 11. KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ, SMOLEŃSKA HANNA; Behavior of the exhaust valve cladding face under the service conditions, Journal of KONES Powertrain and Transport. - Vol. 16, nr 1 (2009), s. 265-271 : 6 rys., 1 tab. - Bibliogr. 8 poz. - ISSN 1231-4005-
 12. KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ, 018050 SMOLEŃSKA HANNA; The resistance investigation of the marine engine exchaust valve using the modelling chamber// Journal of KONES : Powertrain and Transport. - Vol. 15, nr 4 (2008), s. 255-262 : 9 rys. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1231-4005 -
 13. KOŃCZEWICZ WŁODZIMIERZ, DASZCZYK ANDRZEJ, SMOLEŃSKA HANNA; Gas corrosion influence on the exhaust valve face of the marine engine = Wpływ korozji gazowej na stan przylgni zaworów wylotowych silnika okrętowego // Journal of KONES : Powertrain and Transport. - Vol. 15, nr 4 (2008), s. 244-253 : 9 rys., 8 tab. - Bibliogr. 5 poz. - ISSN 1231-4005 --
 14. SMOLEŃSKA HANNA; Effects of the time and temperature on the oxide scale formed on the cobalt alloys; // Advances in Materials Science. - Vol. 8, nr 3=17 (2008), s. 32-37 : 3 fot., 2 rys. - Bibliogr. 12 poz. - ISSN 1730-2439  pkt. 4
 15. SMOLEŃSKA HANNA High temperature corrosion of the cobalt base clad layers// Advances in Materials Science. - Vol. 7, nr 2=12 (2007), s. 254 - 267 : 9 rys. - Bibliogr. 17 poz. - ISSN 1730-2439.
 16. SMOLEŃSKA HANNA; The gas corrosion of the cobalt base layer at elevated temperature// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. - Vol. 18, iss. 1/2 (2006), s. 235-238 : 6 rys. - Bibliogr. 16 poz. - ISSN 1734-8412; Zawiera: Research and short papers 14th International Scientific Conference AMME'2006. Gliwice - Wisła, 4-7 June 2006.

Działalność inna: Sekretarz czasopisma naukowego  ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE