Ryszard Buza

Email rysbuza@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 06
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rysbuza

Zajmowane stanowiska

Starszy technik
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Lab.Spawalnictwa
Numer telefonu (58) 347 26 06