prof. dr hab. inż. Jan Szantyr, prof. zw. PG

Email jas@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jas

Notka biograficzna

Urodziłem się w roku 1950. W roku 1973 ukończyłem studia na Wydziale Budowy Okrętów PG. Do roku 1999 pracowałem w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, przechodząc stanowiska od asystenta do profesora. Od roku 1999 jestem profesorem zwyczajnym PG, początkowo na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa a od roku 2005 na Wydziale Mechanicznym. Moje zainteresowania naukowe obejmują: hydromechanikę okrętową, pędniki okrętowe, kawitację, przepływy niestacjonarne i numeryczną mechanikę płynów. Jestrem autorem ponad 200 prac naukowych. Prowadziłem wykłady z hydromechaniki okrętowej, mechaniki ruchu okrętu, pędników okrętowych, mechaniki płynów i numerycznej mechaniki płynów. Nadal prowadzę wykłady z mechaniki płynów na różnych kierunkach studiów.

I was born in 1950. In 1973 I have graduated from the Shipbuilding Faculty of the Gdansk University of Technology. Unitil 1999 I was employed in the Institute of Fluid Flow Machinery (Polish Academy of Scieces), moving from the position of assistant to the position of professor.. Since 1999 I am full professor of the Gdansk University ofTechnology, initially in the Faculty of Ocean Engineering and since 2005 in the Faculty of Mechanical Engineering. My research interests cover the areas of ship hydromechanics, marine propulsors, cavitation, unsteady flows and numerical fluid dynamics. I am the author of more than 200 scientific publications. I have conducted lectures on ship hydromechanics, marine dynamics, marine propulsors, fluid mechanics and numerical fluid mechanics. I still lecture on fluid mechanics in different university courses.

Ważniejsze publikacje/Important publications:

1. Szantyr J.A: A Method for Calculation of Forces and Pressures Induced on the Hull by a Cavitating Propeller, Report of the Ship Res. Inst. of Norway R-81/1979

2. Szantyr J.A.: An Interactive Program for Design of Ship Propellers, The Naval Architect, October 1987

3. Szantyr J.A.:A Method for Analysis of Cavitating Marine Propellers in Non-uniform Flow, Int. Shipbuliding Progress, Vo. 41, No. 427 (1994)

4.Miller W., Szantyr J.A.: Practical Design of Marine Propellers, Gdansk 2010, pp.242

5. Koronowicz T., Szantyr J.A.: Design of Horizontal Axis Wind and Water Turbines, Gdansk 2016, pp.164