dr hab. inż. Krzysztof Lipiński

Email klipinsk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 96
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/klipinsk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 110
Numer telefonu (58) 347 29 96

Notka biograficzna

Edukacja:
1985-1990 -                Studia na Wydziale Budowy Maszyn (obecnie Wydział Mechaniczny) Politechniki Gdańskiej; Specjalność Budowa i Eksploatacja Maszyn; 
1988-1992 -                Studia na Wydziale Budowy Maszyn (obecnie Wydział Mechaniczny) Politechniki Gdańskiej; Specjalność Automatyka i Robotyka;
1997 -                           Doktorat na Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej; Specjalność Budowa i Eksploatacja Maszyn; Tytuł „Analiza porównawcza układów jezdnych pojazdów szynowych z uwzględnieniem specyfiki komunikacji miejskiej”
2013 –                          Habilitacja na Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej;

Zatrudnienie:
Od 1990 do chwili obecnej: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Katedra Mechaniki i Mechatroniki

Publikacje naukowe wraz z informacją bibliograficzną:

  1. Lipiński K.: Modeling and control of a redundantly actuated variable mass 3RRR planar manipulator controlled by a model-based feedforward and a model-based-proportional-derivative feedforward–feedback controller; MECHATRONICS Vol. 37, pp.42-53; 2016
  2. Lipiński K.: Układy wieloczłonowe z więzami jednostronnymi w zastosowaniu do modelowania złożonych układów mechanicznych.; .. Gdańsk: Wydaw. PG, . 366 s. ISBN 978-83-7348-420-7; 2012
  3. Lipiński K.: Proportional-Derivative and Model-Based Controllers for Control of a Variable Mass Manipulator; Applied Mechanics and Materials 831, pp. 54-62; 2016
  4. Lipiński K.: Numerical Comparison of Damping Amplification Effects Obtained in Neighbourhood of a Mechanism's Singular Position-Viscous and Electromagnetic Cases; Key Engineering Materials, Vol 597, pp 145-150; 2014
  5. Lipinski K.: Rigid Finite Elements and Multibody Modelling used in Estimation and Reduction of Rod Vibrations; Archive of Mechanical Engineering, Vol. 60 (3), 369-388; 2013
  6. Lipiński K.: Redundantly Actuated 3RRR Parallel Planar Manipulator-Numerical Analyses of its Dynamics Sensitivity on Modifications of its Platforms Inertia Parameters; Solid State Phenomena Vol. 198, 33-38; 2013
  7. Lipinski K., Docquier N., Samin, J. C. et al.: Mechanical engineering education via projects in multibody dynamics; Computer Applications In Engineering Education, Vol. 20 (3),  pp. 529-539 ; 2012