Katarzyna Klonowska

Email katklono@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katklono

Zajmowane stanowiska

Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy Sekcja Obsługi budynku Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Szatnia
Numer telefonu (58) 347 22 29