dr hab. inż. Stanisław Taryma

Email stanislaw.taryma@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 47
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/stanislaw.taryma

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 430
Numer telefonu (58) 347 23 47

Wiadomość dla studentów

Prowadzę wykłady z następujących przedmiotów: Pojazdy mechaniczne, Pojazdy i urządzenia transportowe, Projektowanie pojazdów samochodowych, Mechanika pojazdów i maszyn roboczych, Środki transportu, Bezpieczeństwo transportu, Mechatronika w pojazdach i maszynach roboczych.

Jestem opiekunem prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz promotorem prac doktorskich z zakresu projektowania, badania i eksploatacji pojazdów mechanicznych. 

I carry lectures on the following subjects:  Vehicle mechanics, Vehicles and transport equipment, Vehicle design, Mechanics of vehicles and heavy machines, Transportation platforms, Transport safety, Mechatronics in vehicles and machines.

I am a supervisor of masters theses and doctoral dissertations in the field of design, research and use of motor vehicles.

Notka biograficzna

Stanisław Taryma ukończyl studia w specjalności Samochody i Ciągniki w 1974 roku na Wydziałe Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1983 roku a habilitację obronił  w 2008 roku na Wydziałe Mechanicznym PG. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W pracy naukowej zajmuje się badaniem hałasu i oporu toczenia opon do samochdów osobowych, dostawczych i ciężarowych w warunkach drogowych i laboratorynych. Zajmował się także projektowaniem, budową i badaniem prototypów przyczep dynamometrycznych i maszyn bieżnych do badania opon samochodowych.

Lista publikacji znajduje się na stronie:

https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Taryma/contributions

Stanisław Taryma graduated from the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology (GUT) in 1974 with M Sc degree in Automobiles and Tractors. He received a doctorate in technical science in 1983 and a postdoctoral habilitation in 2008 at the Faculty of Mechanical Engineering of GUT. Since 2013 he is working as an Associate Professor. In his research he deals with noise and rolling resistance of tires for passenger cars, delivery trucks and trucks in road and laboratory conditions. He also designed, built and tested prototypes of dynamometric trailers and raodwheel facilities for car tires testing. 

List of publications can be found at:

https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Taryma/contributions