dr inż. Leszek Dąbrowski

Email ldabrows@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ldabrows

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny pokój 221
Numer telefonu (58) 347 25 84

Wiadomość dla studentów

Notka biograficzna

Leszek Dąbrowski jest starszym wykładowcą w Katedrze Konstukcji Maszyn i Pojazdów. Ukończył studia w 1985 roku, pracę doktorską z tribologii (inżynierii łożyskowania) obronił w 1997 r. Prowadzi działalność dydaktyczną, inżynierską i badawczą w zakresie metod komputerowych w mechanice, biomechanice i inżynierii medycznej. Ostatnie prace badawcze dotyczą wykorzystania tomografii komputerowej i metody elementów skończonych w ortopedii i stomatologii.

Leszek Dabrowski Senior Lecturer in the Chair of Machine Design and Automotive Engineering in the Department of Mechanical Engineering. He graduated in 1985 and obtained PhD in mechanical engineering, specializing in the field of tribology in 1997. His scientifical interests also include computational methods in engineering, biomechanics, medical engineering. His recent work focuses on the use of CT data in FEM and its application in orthopedics and dentistry.