mgr inż. Marek Łubniewski

Email mlubniew@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 08
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mlubniew

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 210a
Numer telefonu (58) 347 28 08
Email mlubniew@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Od kilkunastu lat jestem wykładowcą w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Ydziału Mechanicznego PG,
Pprowadzę zajecia z Grafiki Inżynierskiej i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Podejmuję się także prowadzenia prac dyplomowych z obszaru moich zainteresowań

I am a lecturer at the Department of Machine Design and Motor Vehicles at the Faculty of Mechanical Engineering. I teach subjects devoted to machine design, modeling in machine design and engineering graphics.

Notka biograficzna

Marek Łubniewski, absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej (1989), a obecnie wykładowca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów.

Aktualna lista pubnikacji dostępna pod adresem:
https://mostwiedzy.pl/marek-lubniewski,11017-1

Marek Łubniewski received his M.Sc. (1989) from the Gdansk University of Technology. Currently he is a lecturer at the Department of Machine Design and Motor Vehicles at Faculty of Mechanical Engineering at the Gdansk University of Technology

Current list of publications ca be found at:
https://mostwiedzy.pl/marek-lubniewski,11017-1