dr hab. inż. Artur Olszewski

Email aolszews@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 93
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aolszews

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 210
Numer telefonu (58) 347 26 93
Email aolszews@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Działalność naukowo-badawcza 

Od początku swojej działalności naukowo-badawczej zajmuję się badaniami, analizą i rozwojem klasycznych hydrodynamicznych łożysk ślizgowych smarowanych olejem oraz hydrodynamicznymi łożyskami poprzecznymi smarowanymi wodą.

Główne kierunki realizowanej przeze mnie tematyki badawczej związanej z łożyskami hydrodynamicznymi można scharakteryzować następująco:

 1. Badania wpływu geometrii szczeliny smarowej na charakterystyki filmu olejowego (w tym zwiększania nośności łożysk smarowanych wodą).
 2. Modele teoretyczne filmu olejowego oraz sposobu podparcia łożysk.
 3. Badania doświadczalne i eksploatacyjne łożysk oraz projektowanie i rozwój stanowisk badawczych.

Scientific interest

From the beginning of my science and research activity parallel to work connected with hydrodynamic radial water lubricated bearings and classic hydrodynamic oil lubricated sliding bearings.

Main directions of my research activity connected with oil lubricated hydrodynamic bearings may be characterized as follows:

 1. Research on the impact of lubrication gap geometry on oil film characteristic and load capacity of water lubricated bearings..
 2. Theoretical models of oil film and bearing support methods.
 3. Experiment based and operational bearing research, as well as design and development of test stands.  

Publikacje

 1. Olszewski A. (100%): Studia nad czynnikami wpływającymi na obciążalność i charakterystyki tribologiczne poprzecznych hydrodynamicznych łożysk ślizgowych smarowanych wodą. Monografia nr 150. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2015, s. 183.
 2. Litwin W., Olszewski A. (50%): Water-Lubricated Sintered Bronze Journal Bearings—Theoretical and Experimental Research. Tribology Transactions. Vol. 57, nr 1 2014, s.114-122. (JCR, IF 1,35).
 3. Wodtke M., Olszewski A. (33%), Wasilczuk M.: Application of the fluid–structure interaction technique for the analysis of hydrodynamic lubrication problems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J-Journal of Engineering Tribology 2008. Vol. 227, nr 8. pp. 888-897. (JCR, IF 0,66).
 4. Olszewski A. (40%), Wodtke M., Hryniewicz P.: Experimental Investigation of Prototype Water-Lubricated Compliant Foil Bearings. Key Engineering Materials 2012. Vol. 490. pp.97-105.
 5. Litwin W., Olszewski A. (50%): Assessment of possible application of water lubricated sintered brass slide bearing for marine propeller shaft. Polish Maritime Research 2012, Vol. 19, Iss. 4, pp. 54-61. (JCR, IF 0,324).
 6. Litwin W., Olszewski A. (33%), Wodtke M.: Influence of Shaft Misalignment on Water Lubricated Turbine Sliding Bearings with Various Bush Modules of Elasticity. Key Engineering Materials: Fundamentals of Machine Design 2012. Vol. 490, pp. 128-134.
 7. Hryniewicz, P., Wodtke, M., Olszewski A. (20%), Rządkowski, R.: Structural Properties of Foil Bearings: a Closed-Form Solution Validated with Finite Element Analysis. Tribology Transactions 2009. Vol. 52, pp. 435-446. (JCR, IF 0,324).
 8. Olszewski A. (50%), Wodtke M.: Computer model of hydrodynamic 2-lobe journal bearing with self-aligning spherical support. Esslingen W: Lubricants, Materials and Lubrication Engineering. 16th International Colloquium Tribology, Stuttgart/Ostfildern, Germany, January 15-17, 2008.
 9. Olszewski A. (50%), Wodtke M.: Computer analysis of hydrodynamic journal bearing with self-aligning spherical support. 7th Workshop Operational limits of bearings: Improving of performance through modelling and experimentation, Poitiers, October 2, 2008.
 10. Olszewski A. (50%), Wodtke M., Hryniewicz P.: Powłoki fluoropolimerowe oraz przeciwzatarciowe w łożyskach foliowych smarowanych wodą. Tribologia. Teoria i Praktyka 2007, t. 38, nr 1, s. 93-104.
 11. Olszewski A. (50%), Wodtke M., Hryniewicz P.: Ekologiczne łożysko foliowe smarowane wodą - budowa i analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na sztywność podparcia łożyska. Tribologia 2007, t. 38., nr 1, s.105-114.
 12. Olszewski A. (100%): Tilting pad journal bearing with ceramic coating. Automotive and Industrial Lubrication: 15th International Colloquium Tribology: book of synopses 2006, Stuttgart/Ostfildern, Germany, January 17-19, 2006. Ed. Wilfried J. Bartz – Ostfildern.

 

Patenty

P1.Olszewski A. (100%): Foliowe łożysko ślizgowe poprzeczne, smarowane wodą, zwłaszcza do okrętowych wałów śrubowych, turbin wodnych i pomp wody. Patent P.400897, 2015.

P2.Olszewski A. (100%): Łożysko ślizgowe poprzeczne zwłaszcza do wałów turbin parowych i innych maszyn wirowych. Patent P.399089, 2015, patent wdrożony.

P3.Olszewski A. (100%): Mocowanie ceramicznej tulei ślizgowej zwłaszcza do łożysk ślizgowych. 2013. Patent P213964, patent wdrożony.

P.4. Olszewski A. (100%): Hydrodynamic journal bearing - especially for the use in steam turbine and other rotary equipment. Zgłoszenie – Patent Europejski. EP 13460023, 2013, patent wdrożony.

P5.Olszewski A. (50%), Antkowiak K., Jans P.: Urządzenie zwiększające skuteczność tłumienia podwozia z goleniami sprężystymi zwłaszcza dla wiatrakowców i innych lekkich konstrukcji lotniczych. Zgłoszenie patentowe. P.403420, 2013, patent wdrożony.

P6.Girtler J., Darski W., Baran I., Nowak M., Olszewski A.(33%), Schmidt J.: Stanowisko do zbudowania klasyfikatorów do identyfikacji stanów awaryjnych łożysk. Patent PL211232, 2012.

P7.Olszewski A. (50%), Łubiński J.I.: Urządzenie do odzysku ciepła zwłaszcza w obrotowych suszarkach bębnowych. Zgłoszenie patentowe nr P.391435, 2011.

P8.Olszewski A. (25%), Wodtke M., Wasilczuk M., Dąbrowski L.: Urządzenie do pomiaru modułu sztywności, zwłaszcza kompozytowych warstw ślizgowych łożysk hydrodynamicznych. Zgłoszenie patentowe P393204, 2010, patent wdrożony.

P9.Olszewski O., Olszewski A. (50%): Promieniowe łożysko ślizgowe, zwłaszcza do wałów turbin parowych. Patent P329361, 2006, patent wdrożony.

P10.Olszewski O., Olszewski A.(33%), Szczucki J.: Połączenie śrubowe, zwłaszcza do mocowania taśm ślizgowych. 2004. Patent P187277.