prof. dr hab. inż. Tadeusz Stolarski, prof. zw. PG

Email tadstola@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tadstola

Notka biograficzna

Prof. dr hab.inz. Tadeusz Adam Stolarski jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdanskiej. Pracuje w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdow, Wydzialu Mechanicznego.
Po uzyskaniu dyplomu magistra inzyniera na Wydziale Budowy Maszyn w roku 1970, rozpoczal prace jako inzynier w Centralnym Biurze Konstrukcji Okretowych, Gdansk. W roku 1971 zostal zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydzial Budowy Maszyn, PG. Stopien doktora nauk technicznych uzyskal w roku 1975 (Politechnika Gdanska), doktora habilitowanego nauk technicznych w roku 1982 (Politechnika Krakowska), a tytul profesora, nadany przez Prezydenta RP, uzyskal w roku 1993.
W roku 1982 rozpoczal prace w Imperial College of Science and Technology jako Research Fellow i uzyskal dyplom czlonkostwa Imperial College (DIC – Diploma of Imperial College). W roku 1984 zostal zatrudniony przez Brunel University London na stanowisku Lecturer. W roku 1990 zostal awansowany na stanowisko Reader a w roku 1995 uzyskal stanowisko i tytul profesora. W Brunel University London pelnil funkcje Dziekana Wydzialu Mechanicznego od 2004 do 2010. Po zakonczeniu pracy w Brunel University London powrocil do Politechniki Gdanskiej na stanowisko profesora zwyczajnego w roku 2010.
Dzialalnosc badawcza profesora Stolarski koncentruje sie w obszarze inzynieri lozyskowania. Szczegolna specjalnoscia od ponad 15 lat jest wykorzystanie lewitacji akustycznej w mikro i nano technologii.

Professor Tadeusz Adam Stolarski, PhD, DSc(Eng), DIC, FIMechE is a full professor at Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Division of Machine and Vehicle Design. After graduating with master of engineering degree from Gdansk University of Technology in 1970, he started working as an engineer at the Central Shipbuilding Design Office in Gdansk. In 1971 he was appointed an assistant at the Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology. He was awarded PhD degree in 1975 and DSc(Eng) degree in 1982. The title of Titular Professor was conferred on him by the President of Polish Republic in 1993. In 1982 he started working as Research Fellow at Imperial College of Science and Technology where he obtained a membership of the College (DIC). In 1984 he was appointed Lecturer at Brunel University London. He was promoted to Reader in 1990 and to Professor in 1995. While at Brunel University London he served as the Head of Mechanical Engineering Department from 2004 to 2010. His service at Brunel University London ended in 2010 and in the same year he returned to Gdansk University of Technology as a full professor. Research of Professor Stolarski is mainly focused on design of bearings and their running characteristics. Over the last 15 years special attention was given to acoustic levitation and its use in micro and nano technology.                                          The summary of his research track record is as follows:

1. Liczba artykulow w czasopismach JCR        125
2. Ogolna liczba cytowan                1097 (wedlug Web of Science)
3. Indeks Hirsha                    17 (wedlug Web of Science)
4. Liczba ksiazek i monografi                4 (wydane przez Elsevier i Butterworths)
5. Liczba  wypromowanych doktorow            17
6. Najwazniejsze publikacje od czasu zatrudnienia na PG.
1. Numerical modelling and experimental verification of compressible squeeze film pressure,
    Tribology International, vol. 43, No.1-2, 356-360, 2010.
2. Air journal bearing utilizing near field acoustic levitation - stationary shaft case, Journal of
     Engineering Tribology (Proc. IMechE, part J), vol. 225, No. 3, 120-127, 2011.
3.  Influence of permanent magnetic field on wear performance of dry sliding contacts,
     WEAR, vol. 271, No. 7-8, 1109-1123, 2011.
4. Influence of magnetic field on wear in high-frequency reciprocating sliding contacts,
    Tribology International, vol. 44, 1004-1013, 2011.
5. Morphology of damage inflicted on brittle polymer in lubricated contact under cyclic static
    load, Tribology Letters, vol. 43, No. 3, 303-318, 2011.
6. Performance of lubricated sliding contact in magnetic field, Tribology Letters, vol. 46, No.  
     2, 113-121, 2012.
7. Tribological performance of PTFE-metal binary coatings in rolling/sliding contact, Tribology Letters,
     vol. 46, No. 3, 313-327, 2012.
8. Experimental and analytical thermal study of PTFE composite sliding against high carbon steel as a
    function of the surface roughness, sliding velocity and applied load, WEAR, vol. 303, 154-168, 2013.
9. Microstructure and residual stresses in surface coatings with PTFE reservoirs, Tribology Letters, vol.
    51, no. 1, 93-103, 2013.
10. Running Performance of an Aerodynamic Journal Bearing with Squeeze Film Effect, International
      Journal of Mechanical Sciences, vol. 77, 184-193, 2013.
11. Some fundamental aspects of self-levitating sliding contact bearings and their practical
      implementations, Proc. IMechE, Part J, Journal of Engineering Tribology, vol.228, no. 9, 916-927,  
      2014.
12. Effect of surface roughness on friction behaviour of steel under boundary lubrication, Proc.
              IMechE, Part J, J. Engineering Tribology, vol. 228, no. 9, 1015-1019, 2014.
13. Acoustic levitation – a novel alternative to traditional lubrication of contacting surfaces, Tribology,
      Japanese Society of Tribologists, vol.9, no.4, 1-7, 2014.
14. Peculiarities associated with testing polyetheretherketone (PEEK) in a model rolling contact,
       Tribology International, vol.81, 9-18, 2015.
15. Acoustic journal bearing—a search for adequate configuration, Tribology International, vol. 92,
      387-394, 2015
16. Acoustic bearing – performance under various load and speed conditions, Tribology International,
       vol. 102, 297-304, 2016
17. Prototype Design and Feasibility Analysis for Self-Levitated Conveying, Tribology Transactions,
       vol.59, no.5, 957-968, 2016.
18. Extended duration running and impulse loading characteristics of an acoustic bearing with
       enhanced geometry, Tribology Letters, DOI: 10.1007/s11249-017-0831-y, 65:46, June 2017.
19. Tribological performance of natural resin urushi containing PTFE, Tribology International, vol. 113,
       291-296, 2017.