dr inż. Rafał Gawarkiewicz

Email gawar@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 27
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/gawar

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 207c
Numer telefonu (58) 347 28 27
Email gawar@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Rafał Gawarkiewicz (ur. w XX wieku, w Polsce) - w latach 1993-98 studia na Politechnice Gdańskiej na wydz. Mechanicznym, ukończone z wyróżnieniem złotą odznaką absolwenta PG. Obecnie nauczyciel akademicki PG. Od 2015 r. członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. Działalność naukowa głównie w dziedzinie tribologii, szczególnie w zakresie łożyskowania wykorzystującego: materiały bezsmarowe oraz lewitację akustyczną; prace projektowe, konstrukcyjne, analityczne (głównie z użyciem narzędzi CAD i wykorzystujących MES)
Więcej ...

Rafał Gawarkiewicz (born in XX century, in Poland) – in 1993-98 studied at Gdansk University of Technology (PG), Faculty of Mechanical Engineering. He finished his studies and on graduation his was awarded the gold badge. Currently he is a member of academic staff at Gdansk University of Technology. From 2015 a member of the Polish Tribology Society. Scientific activity mainly in the field of  tribology, focusing on bearing systems utilising self-lubricating materials and acoustic levitation. Moreover, he is involved in design projects requiring the use of advanced analyses and the use of  FEM and CAD tools.

Najważniejsze publikacje/The most important publications:

 • Gawarkiewicz Rafał, Sikora Jan: Metodyka badań zużycia ciernego w warunkach drgań oscylacyjnych w płaszczyźnie ślizgania. Tribologia 2000. Teoria i praktyka. Red. naczelny M. Szczerek, W. Sułek. Radom; s. 42-48.
 • Gawarkiewicz Rafał, Właściwości tribologiczne bezsmarowych materiałów łożyskowych w warunkach występowania mikrodrgań w płaszczyźnie ślizgania. Problemy Eksploatacji 2001 nr 3, s 57 -64; [ISSN 1232-9312].
 • Siwek J. Bogusław, Gawarkiewicz Rafał: Algorytm wyznaczania zużycia w płaskim skojarzeniu ślizgowym na podstawie danych z odwzorowania powierzchni. Tribologia 2002. Teoria i praktyka [ISSN: 0208-7774 - nr 182. Red. naczelny M. Szczerek. Radom; s. 695-705.
 • Gawarkiewicz Rafał, Sikora Jan: Wpływ obciążenia i amplitudy drgań stycznych na zużycie wybranego bezsmarowego materiału łożyskowego, Tribologia 2002 nr 5(185) s. 1375-1386.
 • Dąbrowski Leszek, Gawarkiewicz Rafał, Wasilczuk Michał: Wyznaczanie drogi tarcia w łożyskach łopat kierowniczych turbin wodnych. Tribologia 2002. Teoria i praktyka [ISSN: 0208-7774 - nr 181. Red. nacz. M. Szczerek. Radom; s. 143-156.
 • Gawarkiewicz Rafał: Dry bearing sliding layer transverse flexibility effects on real sliding distance for reciprocating microoscillatory movement of flat contact surface. (Wpływ elastyczności warstwy ślizgowej bezsmarowego materiału łożyskowego na rzeczywistą drogę tarcia w ruchu mikrooscylacji prostoliniowych w płaskim skojarzeniu ślizgowym). Journal of KONES 2004, [ISSN: 2354-0133], Vol. 11, s. 171-177.
 • Dąbrowski Leszek, Gawarkiewicz Rafał, Wasilczuk Michał: Wyznaczanie drogi tarcia w warunkach ślizgania oscylacyjnego o małej amplitudzie. Tribologia 2004 nr 5 [ISSN: 0208-7774], s. 49-57.
 • Sikora Jan, Gawarkiewicz Rafał: Badania tribologicznych właściwosci materiałów bezsmarowych w warunkach występowania oscylacji mikropoślizgów. Czasop. Techn. Mechanika, [ISSN 0011-4561], r. 102, z. 1-M (2005), s. 133-142.
 • Gawarkiewicz Rafał, Olszewski Artur: Zwiększenie trwałości łożyska wzdłużnego elektrowni wodnej poprzez zastosowanie podatnego podparcia segmentów. Problemy Eksploatacji 2005 nr 4, s 129 -138; [ISSN 1232-9312].
 • Gawarkiewicz Rafał, Wasilczuk Michał: Wear measurements of self lubricating bearing materials in small oscillatory movement. WEAR an International Journal on the Science and Technology of Friction, Lubrication and Wear, [ISSN 0043-1648], Vol. 263 (2007), s. 458-462.
 • Gawarkiewicz Rafał, Wasilczuk Michał: Obliczeniowa ocena zdeformowanego węzła dźwignicy - Acta Mechanica et Automatica, Vol.3, nr 2 (2009), s. 25-27. [ISSN 1898-4088]
 • Stolarski Tadeusz, Gawarkiewicz Rafał: Peculiarities associated with testing polyetheretherketone (PEEK) in a model rolling contact. TRIBOLOGY INTERNATIONAL [ISSN: 0301-679X], Vol. 81, (2014), s. 9-18
 • Stolarski Tadeusz, Gawarkiewicz Rafał, Tesch Krzysztof: Acoustic journal bearing - A search for adequate configuration. TRIBOLOGY INTERNATIONAL [ ISSN: 0301-679X], Vol. 92, (2015), s. 387-394
 • Wasilczuk Michał, Gawarkiewicz Rafał, Libera Michał, Wasilczuk Filip, Kinal Grzegorz: Bearing systems of wind turbines – maintenance problems. TRIBOLOGIA [ISSN: 0208-7774], Vol. 262., nr. 4 (2015), s. 187-198
 • Gawarkiewicz Rafał, Filip Wasilczuk Filip, Wasilczuk Michał: Drivetrain of a Wind Turbine. Machine Dynamics Research [ISSN: 2080-9948], Vol. 39., nr 2 (2015), s.83-95
 • Bartosz Bastian, Gawarkiewicz Rafał, Wasilczuk Michał: Analysis of the possibilities of high speed shaft bearing system durability increase. TRIBOLOGIA [ISSN: 0208-7774], nr 3 (2016), s.37-47
 • Gawarkiewicz Rafał: An attempt at identifying the influence of test head assembly stiffness on the results of a tribological experiment conducted under micro-oscillation conditions. TRIBOLOGIA [ISSN: 0208-7774], nr 4 (2016), s.79-89
 • Stolarski Tadeusz, Gawarkiewicz Rafał, Tesch Krzysztof: Extended duration running and impulse loading characteristics of an acoustic bearing with enhanced geometry. TRIBOLOGY LETTERS [ ISSN: 1023-8883]