dr inż. Grzegorz Rotta

Email grotta@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grotta

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 221a
Numer telefonu (58) 347 25 84
Email grotta@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w 2002 roku, na specjalizacji Maszyny Przemysłu Spożywczego. Obecnie jest adiunktem na Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Na początku swojej działalności naukowej zajmuje się inżynierią łożyskowania, a w szczególności hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi. Prace te odbywają się w ramach zespołu naukowego kierowanego przez prof. Michała Wasilczuka. Efektem tych prac jest praca doktorska obroniona w 2009 roku. Aktualnie zajmuje się działalnością dydaktyczną na kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna oraz aktywnością naukową na polu biomechaniki. W ramach tych prac zajmuje się badaniami właściwości mechanicznych tkanek miękkich, analizą wytrzymałości różnego rodzaju zespoleń tkanek miękkich oraz właściwości mechanicznych struktur porowatych w aplikacjach ortopedycznych. Prace te wykonywane są przy udziale lekarzy z Gdańskiegu Uniwersytetu Medycznego. Od samego początku działalności naukowej, w rozwiązywaniu problemów pomagały obliczenia numeryczne Metodą Elementów Skończonych. Podejmowane prace badawcze cechowała multidyscyplinarność, co pozwoliło zebrać bogate doświadczenie w  analizach problemów z zakresu mechaniki, wymiany ciepła, przepływu płynów oraz nieliniowości materiałowych

Najważniejsze publikacje / Main articles

  • Rotta G., Wasilczuk M.: “Modeling lubricant flow between thrust-bearing pads”, Tribology International, Volume 41, Issues 9–10, September–October 2008, Pages 908–913
  • Rotta G., Wasilczuk M.: “On the Possibilities of Decreasing Power Loss in Large Tilting Pad Thrust Bearings”, ISRN Tribology, Volume 2013 (2013), Article ID 732790
  • Rotta G., Wasilczuk M., Wodtke M .: “Experimental Study Of Different Supply Designs In Hydrodynamic Thrust Bearings”, 10th EDF/Pprime Workshop, Futuroscope, Poitieres, 2011
  • Rotta G., Wasilczuk M., Wodtke M.: “ Badania doświadczalne różnych sposobów smarowania wzdłużnych łożysk ślizgowych”, Tribologia, Nr. 5, 2010, s. 213-222
  • Rotta G., Wasilczuk M.: “Use of Supply Groove in a Large Tilting Pad Thrust Bearing”, 14th Nordic Symposium On Tribology Nordtrib 2010
  • Dąbrowski L., Pajączkowski P., Rotta G. Wasilczuk M.  Wodtke M.: „Improving performance of large thrust bearings through modeling and experimentation”, 2013, Mechanics & Industry AFM, EDP Sciences, Dok. Elektroniczny
  • G. Rotta, T. Seramak, K. Zasińska: „Estimation Of Young’s Modulus Of The Porous Titanium Alloy With The Use Of Fem Package”, 2015, Advances in Material Sciences, Gdańsk,
  • Rotta G., Seramak T.: „On the necessity of experimental verification of numerical results in biomedical applications”, Proc. of the XIX National Conference Application Of Mathematics In Biology And Medicine, pp. 78-83, 2013 Gdansk, Poland.
  • Zasińska K., Seramak T., Łubiński J., Rotta G., The analysis of the influence of stress distribution on wear profile in lubricated sliding contact of UHMW-PE vs titanium Ti-13Nb-13Zr alloy,  Tribologia, 1/2017, s. 113-116

Grzegorz Rotta received his M.Sc. (2002) and Ph.D. (2009) from the Gdansk University of Technology. Currently he is an adjunct in Department of Machine Design and Automotive Engineering at the Faculty of Mechanical Engineers at GUT. At the beginning of his scientific and engineering works, bearing systems were the object of interest and Ph.D. was a summary of this stage of his career. Then he started scientific activity in medical engineering and biomechanics and he deals with this up to nowadays. Main topics of  his current scientific activities are mechanical properties of soft tissues, strength of different types of anastomosis in soft tissues, mechanical properties of scaffolds in orthopedic applications. These works are performed with the participation of scientists from Medical University of Gdańsk. A lot of scientific researches are supported by computer calculations. Multidisciplinary chracter of scientific activities allowed him to gain proficiency in different types of numerical calculation, including static structural, heat transfer, fluid flow and analysis with material nonlinearities.