dr inż. Aleksandra Świerczyńska

Email aleswier@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 91
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleswier

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 127
Numer telefonu (58) 347 12 91
Email aleswier@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Przebieg wykształcenia:

18.11.2015                             doktor nauk technicznych, dyscyplina: Inżynieria Materiałowa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska,

10.2011 – 09.2015                 Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Budowa i Eksploatacja Maszyn, studia doktoranckie,

03.2010 – 03.2011                 Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, studia podyplomowe: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik,

03.2010 – 09.2011                 Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Spawalnictwo, studia magisterskie,

10.2006 – 02.2010                 Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa, specjalność: Inżynieria Materiałów Strukturalnych i Biomateriałów, studia inżynierskie,

09.2003 – 06.2006     VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gdańsku

 

Najważniejsze nagrody, wyróżnienia:

2017                                       Indywidualna nagroda Rektora PG III stopnia za działalność dydaktyczną

2016                                       Nagroda Rektora PG dla Młodych Pracowników Nauki

2016                                       Nagroda Rektora PG zespołowa I stopnia za działalność dydaktyczną

2015                                       Wyróżniona rozprawa doktorska

2014                                       1st PLACE in Best Young Session Presentation Award, International Scientific Conference Corrosion 2014

2010                                       Złota Odznaka Absolwenta Politechniki Gdańskiej

 

Education:

Dr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (2015)

Mgr inż. - Faculty of Mechanical Engineering , Gdańsk University of Technology (2011)

IWE - International Welding Engineer, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (2011)

Inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (2010)

 

Awards:

2017 - individual award of the third degree of Rector of GUT for teaching activity

2016 - individual Award of Rector of GUT for Young Scientists

2016 - team award of the first degree of the Rector of GUT for teaching activity

2015 - awarded doctoral dissertation

2014 - 1st PLACE in Best Young Session Presentation Award, International Scientific Conference Corrosion 2014

2010 - GUT Gold Graduation Badge

 

Lista najważniejszych publikacji/List of most important papers:

 1. Świerczyńska, A., Rogalski, G., & Fydrych, D. (2010). Badania struktury i właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 82 (6), 11-16.
 2. Łabanowski, J., Świerczyńska, A., & Topolska, S. (2014). Effect of microstructure on mechanical properties and corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel. Polish Maritime Research, 21(4), 108-112.
 3. Rogalski, G., Łabanowski, J., Fydrych, D., & Świerczyńska, A. (2014). Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa, 86(6), 24-31.
 4. Świerczyńska, A., Łabanowski, J., & Fydrych, D. (2014). The effect of welding conditions on mechanical properties of superduplex stainless steel welded joints. Advances in Materials Science, 14(1), 14-23.
 5. Łabanowski, J., Świerczyńska, A., & Michalska, J. (2015). The effect of pre-hydrogen charging on corrosion behaviour of superduplex stainless steel welded joints. Solid State Phenomena, Vol. 227, pp. 267-270.
 6. Świerczyńska, A., Łabanowski, J., & Fydrych, D. (2016). Effect of linear energy and microstructure on the content of residual hydrogen in welded joints made of superduplex steels. Institute of Welding Bulletin, 60(5), 171-178.
 7. Świerczyńska, A., Łabanowski, J., Michalska, J., & Fydrych, D. (2017). Corrosion behavior of hydrogen charged super duplex stainless steel welded joints. Materials and Corrosion, 68(10), 1037-1045.
 8. Świerczyńska, A., Fydrych, D., & Łabanowski, J. (2012). The effect of welding conditions on diffusible hydrogen content in deposited metal. Solid State Phenomena, Vol. 183, pp. 193-200.
 9. Fydrych, D., Tomków, J., & Świerczyńska, A. (2013). Determination of diffusible hydrogen content in the deposited metal of rutile electrodes by the glycerin method. Metallurgy and Foundry Engineering, 39(1), 43.
 10. Świerczyńska, A. (2013). Effect of technological factors on diffusing hydrogen content in the weld deposit of rutile flux-cored wires. Institute of Welding Bulletin, 5, 66-71.
 11. Fydrych, D., Świerczyńska, A., & Tomków, J. (2014). Diffusible hydrogen control in flux cored arc welding process. Key Engineering Materials, Vol. 597, pp. 171-178. Trans Tech Publications.
 12. Fydrych, D., Malinowski, P., Świerczyńska, A., & Rogalski, G. (2014). Pomiary ilości wodoru dyfundującego w stopiwie elektrod celulozowych i zasadowych. Przegląd Spawalnictwa, 86(8), 2-6 .
 13. Fydrych, D., Świerczyńska, A., & Rogalski, G. (2014). Diffusible hydrogen content in the deposited metal of multilayer welded joints. Metallurgy and Foundry Engineering, 40(4).
 14. Fydrych, D., Świerczyńska, A., & Landowski, M. (2014). Preliminary studies of seamless flux cored wires stored in extreme conditions. Metallurgy and Foundry Engineering, 40(4), 211.
 15. Fydrych, D., Łabanowski, J., Rogalski, G., Haras, J., Tomków, J., Świerczyńska, A., & Jakóbczak, P. (2014). Weldability of S500MC steel in underwater conditions. Advances in Materials Science, 14(2), 37-45.
 16. Fydrych, D., Rogalski, G., Świerczyńska, A., & Łabanowski, J. (2015). Ocena przydatności komercyjnych elektrod otulonych do spawania mokrego pod wodą z wykorzystaniem analizy skupień. Przegląd Spawalnictwa, 87(10), 27-30.
 17. Fydrych, D., Świerczyńska, A., & Rogalski, G. (2015). Effect of underwater wet welding conditions on the diffusible hydrogen content in deposited metal. Metallurgia Italiana, 106(11/12), 47-52
 18. Fydrych, D., Świerczyńska, A., Rogalski, G., & Łabanowski, J. (2016). Temper bead welding of S420G2+ M steel in water environment. Advances in Materials Science, 16(4), 5-16.
 19. Świerczyńska, A., Fydrych, D., & Rogalski, G. (2017). Diffusible hydrogen management in underwater wet self-shielded flux cored arc welding. International Journal of Hydrogen Energy, 42(38), 24532-24540.