dr hab. inż. Stefan Dzionk

Email stefan.dzionk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 82
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/stefan.dzionk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 226
Numer telefonu (58) 347 12 82
Email stefan.dzionk@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Studia ukończył w 1983. Po studiach praca w przemyśle, między innymi: w konstrukcji narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych. Od roku 2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. W 2003 obronił doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. W roku 2015 uzyskał tytuł  doktora habilitowanego. Autor i współautor ponad 80 publikacji. Wyniki prac prezentowane były na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Działalność naukowa koncentruje się w aspekcie: technologii maszyn i automatyzacji produkcji, a w szczególności: przyrostowych metod produkcji, geometrycznej struktury powierzchni, obróbki wykończeniowej oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych.

He graduated in 1983. After graduation, he worked in the industry sector, especially as a constructor of tools, equipment and production machinery. Since 2000 he works in research and teaching staff of the Gdansk University of Technology at the Department of Manufacturing and Production Engineering. In 2003 he received PhD at the Mechanical Faculty of the Gdansk University of Technology. He completed his habilitation work at 2015. In this period he was author and co-author of more than 80 publications. The results of his work were presented at many international conferences. His scientific activity focuses on: manufacturing methods and production automation, and in particular: incremental production methods, geometric surface structures, finishing processes and processing of polymer materials.

Exemplary Articles

  1. Dzionk S.. Deformation of the Structural Details of the Components Created by the Rapid Prototyping Method. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 220-221.

  2. Dzionk S., Ścibiorski B.. Hardened Steel Surface Waviness Created by Rolling Burnishing Process. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 220-221.

  3. Ścibiorski B., Dzionk S.. The Roughness of the Hardened Steel Surface Created by the Rolling-Burnishing Process. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 220-221.

  4. Przybylski W., Dzionk S.: Modeling of flow phenomena associated with polymer injection into a mold, TASK Quartaly 2003, vol. 7, nr 2.

  5. Dzionk S.: Surface Structure of Components Created by Stereolithography, Solid State Phenomena, vol. 199 (2013).

  6. Dzionk S., Przybylski W.: Surface roughness characteristic if components created by stereolithography method, Archives of Mechanical Technology and Automation, Poznań, vol. 32, No. 2 (2012).

  7. Dzionk S., Przybylski W.: Surface waviness of components machined by burnishing method, Archives of Mechanical Technology and Automation vol. 32, No. 3 (2012).         

  8. Przybylski W., Dzionk S.: Impeller pump development using rapid prototyping methods, Advances in Manufacturing Science and Technology. vol. 35, iss. 1 (2011).   

  9. Dzionk S.: Surface Roughness Model Components Created by Stereolithography Method, Solid State Phenomena, vol. 165 (2010).