mgr inż. Grzegorz Banaszek

Email gbanasze@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 30
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/gbanasze

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 105
Numer telefonu (58) 347 20 30
Email gbanasze@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

 • Mechanika (I, II, III)/ Mechanics (I, II, III)
 • Mechanika analityczna/ Analitical mechanics
 • Wytrzymałość materiałow (I, II)/ Strength of materials (I, II)
 • Podstawy automatyki/ Basic automatic control
 • Automatyka i robotyka/ Automatics and robotics
 • Drgania mechaniczne/ Mechanical vibration
 • Programowanie obliczeń inżynierskich/ Programming of engineering computations
 • Metody komputerowe w mechanice/ Numerical methods in mechanics
 • Teoria mechanizmów i dynamika maszyn/ Theory of mechanisms and dynamics of machines
 • Mechanika ciała stałego i płynów/ Solid body and fluid mechanics
 • Mechanics (I, II-in English, ERASMUS)
 • Strength of materials (I, II-in English., ERASMUS)
 • Informatyka w analizie dynamicznej i pomiarach/ Informatics in dynamic analysis and measurements
 • Informatyka w mechatronice/ Informatics in mechatronics
 • Fizyka w mechatronice/ Physics in mechatronics

Notka biograficzna

1983-1988 Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn/Gdańsk University of Technology, Machine Building Faculty

1988 mgr inż mechanik/ MSc in Mech. Eng.

1991-1992 European Master Degree Course in Mechanical Engineering, TEMPUS

1992 MSc in Mechanical Engineering

1989-1997 asystent, Katedra Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów

1993/94 Queen Mary and Westfield College-University of London, stypendium/scholarship

od 1997 wykładowca, Katedra Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów/ obecnie Katedra Mechaniki i Mechatroniki/ lecturer, Chair of Mechanics and Strength of Materials(now-Chair of Mechanics and Mechatronics)

 

Publikacje:/Publications:

Banaszek G., Wittbrodt E., Esat I., "Dynamic behaviour of belt driven gears", International Conference FEMCAD CRASH, Paris, June 1993, pp. 105-119