Dariusz Karubin

Email dariusz.karubin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 85
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/dariusz.karubin

Zajmowane stanowiska

Starszy technik
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Pawilon Jugosłowiański 4 pokój 103
Numer telefonu (58) 347 20 85