mgr inż. Zbigniew Rompczyk

Email zrompczy@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 69
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zrompczy

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 318
Numer telefonu (58) 347 19 69
Email zrompczy@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Prowadze zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Technika a Cywilizacja (wykład), Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia (wykład), Grafika inżyniersk I (projekt I), Grafika inżyniersk II (projekt II), Technologie Informacyjne (laboratorium).  Dla kierunku Transport (WILiŚ) - Środki transportu (ćwiczenia), Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy w transporcie (projekt).

Instructors of the following subjects: Technology and Civilization (lecture), Labor Safety and Ergonomics (lecture), Engineering Graphics I (Project I), Engineering Graphics II (Project II), Information Technology (Laboratory). Transport (WILiŚ) - Vehicles (exercises), Ergonomics and Transport Safety (project).

Notka biograficzna

Politechnikę Gdańską ukończyłem w 1884r. na Wydziale Budowa Maszyn w zakresie mechanika, specjalność Maszyny Robocze Ciężkie . W 1985r. ukończyłem studium pedagogiczne Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku.Od 1985r. jestem zatrudniony w Politechnice Gdańskiej.

I graduated from the Technical University of Gdansk in 1884. at the Faculty of Mechanical Engineering, specializing in heavy duty machines. In 1985. I completed a pedagogical study of the Institute of Teacher Education in Gdańsk. I am employed at the Gdansk University of Technology.