dr hab. inż. Ryszard Jasiński

Email rjasinsk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 32
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rjasinsk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 409
Numer telefonu (58) 347 29 32

Notka biograficzna

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:
2002 - doktor nauk technicznych (praca doktorska obroniona na Wydziale Mechanicznym PG z wyróżnieniem);

1993 - mgr inż. - Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej (kierunek:  Automatyka  i  Robotyka,  specjalność:  Robotyka);
1990 - mgr inż. - Studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej.
 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:
od 01.08.2015 – starszy wykładowca, Wydział Mechaniczny PG; 
od 01.07.2002 do 31.07.2015 – adiunkt, Wydział Mechaniczny PG;
od 01.12.1993  do 30.06.2002 - asystent, Wydział Mechaniczny PG;

 

Diplomas and academic degrees:
2002 -   PhD in Technical Sciences. PhD thesis defended with distinction. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering.
1993 -  Master of Science. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (Automation and Robotics).
1990 -  Master of Science. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering.

Career
01.08.2015 – now - Senior Lecturer, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,
01.07.2002 – 31.07.2015 - Lecturer [Adiunkt], Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,
01.12.1993  – 30.06.2002 - Assistant, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering.
 

List of most important papers:

  1. Jasiński R.: Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature (Part I). Polish Maritime Research. Vol. 15, 37-44, 4/2008.
  2. Jasiński R.: Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature (Part II).  Polish Maritime Research. 61-72, 1/2009. 
  3. Jasiński R.: Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature. (Part III). Methods of determining parameters for correct start-ups of hydraulic components and systems in low ambient temperatures. Polish Maritime Research. 4/2009.
  4. Jasiński R.: Problems of the starting and operating of hydraulic components and systems in low ambient temperature (Part IV).  Polish Maritime Research. 45-57, 3/2017. 
  5. Jasiński R.: Determination of ability of hydrotronic systems to start in low ambient temperatures. Solid State Phenomena. Vol. 164 (2010), 31-36 ISSN 1012-0394,  2010.
  6. Jasiński R.: Research of hydrotronic variable displacement radial piston pump with electro -pneumatic control. Solid State Phenomena. Vol. 164 (2010), 37-40, ISSN 1012-0394, 2010.
  7. Jasiński R.: Influence of design of hydraulic components on their operation in low ambient temperatures. Key Engineering Materials: Fundamentals of Machine Design. Vol. 490, 106-118, 2012.
  8. Jasiński R.: Influence of type of material on performance of hydraulic components in thermal shock conditions. Solid State Phenomena. Vol. 183, 95-100, 2012.