dr inż. Bogdan Ścibiorski

Email bscibior@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bscibior

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 229
Numer telefonu (58) 347 17 89
Email bscibior@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Ukończył studia w 1992 r. na Wydziale Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej, specjalność Elastyczne Systemy Produkcyjne. Od  1996 roku pracował na PG jako asystent w Katedrze Technologii Budowy Maszyn. Doktor nauk technicznych w 2008 r. Aktualnie jest adiunktem w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PG. Jego działalność naukowa w dziedzinie nauk technicznych jest związana z dyscypliną budowa i eksploatacja maszyn. Głównym obszarem zainteresowań i jego badań naukowych jest technologia obróbki przez nagniatanie i jej wpływ na właściwości warstwy wierzchniej części maszyn oraz konstrukcja narzędzi. W latach 2011-2014 kierownik grantu NCN: „Badania wpływu parametrów technologicznych nagniatania narzędziami ceramicznymi części typu wałek”. Współorganizator cyklicznych Konferencji Naukowych (TON). Opiekun Koła Naukowego Mechanik.

 

He graduated in 1993, obtaining Master degree at the Faculty of Mechanical Engineering,  Gdańsk University of Technology in the field of study, specialization: Flexible Manufacturing Systems. Sience 1996 worked as a assistant in the department of Manufacturing Engineering and Automation Gdansk University of Technology. Currently he is lecturer in the Department of Manufacturing Engineering and Automation at Gdansk University of Technology, from which he received his Ph.D. in 2008. Scientific activity is connected with manufacturing technology field, especially the main aspect considered in his research are burnishing processes and its influence on surface quality, tool design. 2011-2014 grant manager NCN: „Research into the influence of technological parameters of burnishing of ceramic tools of the shaft type". Co-organizer of the cyclic conferences TON (Burnishing Machining Technology). Supervisor of “Scientific Wheel Mechanic”

 

Wybrane najważniejsze publikacje/List of most important papers:

1. Waszur P., Dzionk S., Ścibiorski B, W. Przybylski: Wpływ posuwu nagniatania na chropowatość powierzchni przedmiotów ze stali w stanie utwardzonym, Mechanik, nr 11(2016), s.1778-1779

2. Dzionk S., Ścibiorski B.. Hardened Steel Surface Waviness Created by Rolling Burnishing Process. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 220-221, s.790-795.

3. Ścibiorski B., Dzionk S.. The Roughness of the Hardened Steel Surface Created by the Rolling-Burnishing Process. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 220-221., s.881-886

4. Ścibiorski B.: Wybrane problemy nagniatania tocznego stali twardych ceramiką na tokarce CNC, IM Inżynieria Maszyn. -Vol. 18., nr. 2 (2013), s.32-44

5. Ścibiorski B., Dzionk S., Waszczur P.: Wiśniewska A.: Ocena stanu powierzchni kulek ceramicznych po nagniataniu tocznym stali hartowanej Cf53, Mechanik, nr. 11 (2014), s.254-269

6. Dzionk S., Ścibiorski B., Waszczur P.: Nagniatanie ślizgowe stali hartowanej Cf53 kulkami ceramicznymi, Mechanik, nr. 11 (2014), s.60-69

7. Waszczur P., Dobrzyński M., Ścibiorski B., Dzionk S.,: Porównanie powierzchni po nagniataniu wybranymi narzędziami z dociskiem hydrostatycznym, Mechanik, nr. 11 (2014), s.314-322

8. Dzionk, B. Ścibiorski, Waszczur P., Przybylski W., Siły występujące w procesie nagniatania tocznego i ślizgowego, Mechanik, nr. 11 (2014), s.70-79

9. Przybylski W., Ścibiorski B.: Studies on the influence of technological variants of finishing machining on flow of parts in flexible manufacturing, Advances in Manufacturing Science and Technology. -Vol. 34., nr. iss. 1 (2010), s.21-32

10. Przybylski W., Ścibiorski B., Wiśniewska A., Zieliński J.: Rozwój metod i narzędzi do nagniatania, Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, 2011, s.151-166