dr inż. Wiktor Sieklicki

Email wiktor.sieklicki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 83
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wiktor.sieklicki
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/wiktor-sieklicki/

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 200A
Numer telefonu (58) 347 21 83
Email wiktor.sieklicki@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Tytuł Magistra inżyniera uzyskał w 2006 roku w specjalności Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów. Praca dyplomowa napisana we współpracy z Uniwersytetem w Genui, laboratorium PMARlab (temat pracy dyplomowej: "Micro electro-mechanical devices for laparoscopy"). Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa Maszyn uzyskał w 2010 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki. Praca dyplomowa napisana we współpracy z Uniwersytetem w Genui, laboratorium PMARlab (temat pracy doktorskiej: "Analysis of a micro electro-mechanical platform for laparoscopic surgery"). Od 2010 roku zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W latach 2011-2013 zatrudniony na stanowisku Experienced Researcher w projekcie Marie Curie Fellowship Program "RobotDoC" w jednostce przemysłowo-naukowej Telerobot S.R.L, Genova, Italy oraz w Italiano Instituto  di Technologia (IIT).

Mechanical Engineer degree in Automatics and Robotics achieved in 2006 from Mechanical Faculty of Gdansk University of Technology, Mechanics and Strength of the Materials Department (thesis topic: "Micro electro-mechanical devices for laparoscopy"). Thesis written during the exchange program with PMARlab, Genova University, Italy. PhD in Mechatronics finished in 2010 from Mechanical Faculty of Gdansk University of Technology, Mechanics and Mechatronics Department (thesis topic: "Analysis of a micro electro-mechanical platform for laparoscopic surgery"). Thesis written in cooperation with Genova University, Italy. From 2010 an Adiunct position in Gdansk University of Technology, Mechanics and Mechatronics Department. In years 2011-2013 working as an Experienced Researcher position in Telerobot S.R.L, Genova, Italy and Italian Institute of Technology (IIT), Genova, Italy within Marie Curie Fellowship Program "RobotDoC".

ORCID: 0000-0002-5713-7265

Lecturer for:

  • Automatics and Robotics (level 1) for Medical Engineering Course
  • Automatics and Robotics (level 2) for Medical Engineering Course
  • Engineering in Physical Rehabilitation for Bio-Medical Engineering Course
  • Biomehcanics for Bio-Medical Engineering Course
  • Designing Mechatronical Systems for Mechatronics Course