dr hab. inż. Dariusz Fydrych

Email darfydry@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 63 21
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/darfydry

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 126
Numer telefonu (58) 348 63 21
Email darfydry@pg.gda.pl

Notka biograficzna

Dariusz Fydrych

1. Mgr inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000)

2. Mgr - Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2003)

3. Dr inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2005)

4. IWE - Miedzynarodowy Inżynier Spawalnik, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (2007)

5. cdn.

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą spawania pod wodą, oceny spawalności stali i innych metali oraz zgrzewania wybuchowego.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilkunastu ekspertyz (ponad 50 cytowań wg Web of Science, h=5), promotor pomocniczy w dwóch przewodach doktorskich, recenzent kilkudziesięciu artykułów, w tym w czasopismach z listy JCR: International Journal of Hydrogen Energy, Journal of Materials Processing and Technology, Materials and Design.

 

 

1. Mgr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (2000)

2. Mgr - Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology (2003)

3. Dr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology (2005)

4. IWE - International Welding Engineer, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (2007)

 

The main areas of scientific activity are underwater welding, weldability of steel and other metals and explosion welding.

Author and co-author of several dozen scientific articles and over a dozen expert opinions (more than 50 citations by Web of Science, index h = 5), a two-doctoral dissertation supervisor, a reviewer of articles, including JCR journals: International Journal of Hydrogen Energy, Journal of Materials and Technology, Materials and Design.

Publications:

1. Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater welding-a review. Advances in Materials Sciences, 8(3), 2008, 11-22

2. Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G.: Weldability of high strength steels in wet welding conditions. Polish Maritime Research, 20(2), 2013, 67-73

3. Fydrych D., Łabanowski J.: An experimental study of high-hydrogen welding processes. Revista de Metalurgia, 51(4), 2015, 1-7

4. Fydrych D., Łabanowski J.: Determining diffusible hydrogen amounts using the mercury method. Welding International, 26(9), 2012, 697-702

5. Fydrych D., Tomków, J., Świerczyńska A.: Determination of diffusible hydrogen content in the deposited metal of rutile electrodes by the glycerin method. Metallurgy and Foundry Engineering, 39(1), 2013, 47-54

6. Fydrych D., Rogalski, G.: Effect of shielded-electrode wet welding conditions on

diffusion hydrogen content in deposited metal. Welding International, 25(3), 2011, 166-171 7. Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G.: Effect of underwater wet welding conditions on the diffusible hydrogen content in deposited metal. Metallurgia Italiana, 106(11/12), 2015, 47-52

8. Fydrych D., Świerczyńska A., Tomków J.: Diffusible hydrogen control in flux cored arc welding process. Key Engineering Materials, 597, 2014, 171-178

9. Świerczyńska A., Fydrych D., Rogalski G.: Diffusible hydrogen management in underwater wet self-shielded flux cored arc welding. International Journal of Hydrogen Energy 2017

10. Fydrych D., Łabanowski J., Tomków J., Rogalski G.: Cold cracking of underwater wet welded S355G10+ N high strength steel. Advances in Materials Science, 15(3), 2015, 48-56

11. Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G., Haras J., Tomków J., Świerczyńska A., Jakóbczak P., Kostro Ł.: Weldability of S500MC steel in underwater conditions. Advances in Materials Science, 14(2), 2014, 37-45

12. Fydrych D., Tomków J., Rogalski G., Łabanowski J.: Weldability of S460ML high strength low alloy steel in underwater conditions. Applied Mechanics and Materials, 838, 2016, 10-17

13. Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Problems of underwater welding of higher strength low alloy steels. Institute of Welding Bulletin, 58(5), 2014, 187-195

14. Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G., Łabanowski J.: Temper bead welding of S420G2+ M steel in water environment. Advances in Materials Science, 16(4), 2016, 5-16

15. Rogalski G., Fydrych D., Prokop-Strzelczyńska K.: Effect of the magnetisation of covered electrodes on the quality and properties of underwater wet welded joints. Institute of Welding Bulletin, 60(3), 2016, 34-41

16. Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Underwater wet repair welding of API 5L X65M pipeline steel. Polish Maritime Research, 24(S1), 2017, 188-194

17. Świerczyńska A., Łabanowski J., Fydrych D.: Effect of linear energy and microstructure on the content of residual hydrogen in welded joints made of superduplex steels. Institiute of Welding Bulletin, 60(5), 2016, 171-178

18. Fydrych D., Świerczyńska A., Landowski M. Preliminary studies of seamless flux cored wires stored in extreme conditions. Metallurgy and Foundry Engineering, 40(4), 2014, 211-220

19. Łabanowski J., Prokop-Strzelczyńska K., Rogalski G., Fydrych D.: The effect of wet underwater welding on cold cracking susceptibility of duplex stainless steel. Advances in Materials Science, 16(2), 2016, 68-77

20. Świerczyńska A., Łabanowski J., Michalska J., Fydrych D.: Corrosion behavior of hydrogen charged super duplex stainless steel welded joints. Materials and Corrosion, 68(10), 2017, 1037-1045