dr inż. Rafał Hein

Email rahe@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 52
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rahe
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/rafal-hein/

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 104
Numer telefonu (58) 347 24 52

Notka biograficzna

Przebieg edukacji:

1997 - mgr inż. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie Systemy i Urządzenia Energetyczne, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska

2004 - doktor nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, specjalność Dynamika i Sterowanie Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska

Obszar badań naukowych obejmuje:

1. Dyskretno-ciągłe i modalne metody modelowania układów mechatronicznych

2. Zastosowanie metod odkształcalnych i sztywnych elementów skończonych w modelowaniu układów mechatronicznych

3. Optymalne metody sterowania układami dynamicznymi

4. Układy sterowania maszyn

5. Sterowanie cyfrowe

----------------------------------

Educational background:

1997 - MSc. Eng. in Mechanics and Machine Design, specialty Power Systems and Devices, Faculty of Mechanics, Gdansk University of Technology

2004 - PhD Eng. in Machines Construction and Explotation, specialty Machine Dynamics and Control, Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology

Fields of science research include:

1. Discrete-continuous and modal methods of mechatronic systems modeling

2. Application of the finite element methods in modeling of mechatronic systems

3. Optimal methods of controlling dynamic systems

4. Machine control systems

5. Digital control

----------------------------------

Publikacje naukowe / scientific publications:

1. Hein R.: A discrete-continuous method of mechanical system modelling, Polish Maritime Research, Vol. 24, S1(93), pp 97-107, 2017

2. Orlikowski C., Hein R.: Modelling and analysis of beam/bar structure by application of bond graphs, Journal of Theoretical and Apllied Mechanics, Vol. 49, No. 4., 2011, pp. 1003-1017 

3. Hein R.: Dyskretno-ciągła metoda modelowania układów dynamicznych, Modelowanie inżynierskie, Tom 29, Nr 60, s. 11-20, 2016

4. Hein R., Orlikowski C.: Modelowanie przemieszczającej się struny w kontakcie z podukładem o parametrach skupionych, Modelowanie inżynierskie, Tom 21, Nr 52, s. 87-92, 2014

5. Hein R.: The modelling method of discrete-continuous systems, Vibration in Physical Systems, Vol. XXVI (26), pp. 87-92, 2014

6. Hein R., Orlikowski C.: Hybrid reduced model of rotor, The Archives of Mechanical Engineering. Polish Academy of Sciences, Vol. LX, Nr. 3, pp. 319-333, 2013