dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz

Email kkrzyszt@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 01
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kkrzyszt

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 216
Numer telefonu (58) 347 17 01

Notka biograficzna

Od początku kariery akadamickiej związany z Poitechniką Gdańską, najpierw z Wydziałem Mechanicznym-Technologicznym a nastęnie z Wydziałem Mechanicznym. Pracował na stanowisku asystenta, adiunkta a od 2010 jest starsym wykładowcą. W 1995 otrzymał prestiżowe Styendium dla Młodych Naukowców Fundacji Nauki Polskiej.

W badaniach zajmuje się stalami HSLA dla przemysłu okrętowego, oceną trwałości materiałów w wysokich temperaturach oraz analizą zniszczeń materiałów inżynierskich w różnych środowiskach. Jest współautorem lub autorem 55 prac naukowych, ponad 300 innych publikacji oraz ponad 500 ekspertyz dla przemysłu. Jest wspólautorem 1 patentu.

Od 2013 pełni funkcję wydziałowego koordynatora progamu ERASMUS+. Od 2014 jest członkiem Komitetu Bezstronności przy Polskim Rejestrze Statków.

Since the beginning of his academic career ha has been associated with Gdańsk University of Technology, previously the Process Engineering Faculty than Mechanical Engineering Faculty: research assistant (1991-1997), Assistant Professor (1997-2009), Senior Lecturer (since 2010). In 1995 he got the prestigious Scholarship for Young Scientist founded by Polish Sciences Foundation.

His research concerns HSLA steels for shipbuilding industry, assessment of material residual life in the high temperature environments and failure analysis of engineering materials in various environments. He has published over 55 scientific papers, over 300 other papers and internal reports and over 500 expertise reports for industry. He is co-author of 1 patent.

Since 2013 he has been the ERASMUS program faculty coordinator.  Editor of the ‘Advances in Materials Sciences’ scientific quarterly of the Faculty of Mechanical Engineering at GUT (since 2000). He supervised 110 Bachelor and Master Thesis and reviewed 116 such works. Member of the Neutrality Commission of the Polish Register of Shipping (since 2014).

He was awarded Rector’s Award for Achievements in Sciences (5 times) and in Didactic (6 times). Member of Polish Materials Sciences Society.

His most important non-scientific interest is aviation. He spends his free time traveling abroad.

Top articles (in English):

  1. Zieliński A., Strąkowska P., Krzysztofowicz K.: Nanotubular oxide layers and hydroxyapatite coatings on ‘Ti–13Zr–13Nb’ alloy// SURFACE ENGINEERING. -Vol. 30, nr. 9 (2014), p.643-649
  2. Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: The influence of the welding thermal cycles on corrosion resistance of duplex stainless steel// . -., (2005)
  3. Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: Stress corrosion cracking susceptibility of heat affected zones of duplex stainless steel. W: [CD-ROM] EDEM 2003. International Conference on Envi- ronmental Degradation of Engineering Materials. Bordeaux, France, 29 June - 2 July 2003. Bordeaux: Univ. Bordeaux**2003 p. [1-6],
  4. Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: Cast steel reformer tubes degradation during long term service at elevated temperatures. W: [Vortrage]. XII. Internationale Tagung Wissenschaft, Praxis, Didaktik. Koln, 23.-25. Oktober 2002. Koln: Inst. f. Analgen- u. Verfahrenstech. Fachhochsch.Koln**2002 p. 157-164
  5. Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: Damage accumulation in cast steel reformer tubes. Inż. Mater.**2001 R. 22 nr 4 p. 554-557
  6. Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: Effect of working time on mechanical properties of in-519 cast steel reformer furnace tubes. W: [Proc.] International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials - EDEM´99. 19-23 September 1999, Gdańsk - Jurata, Poland. Ed. A. Zieliński, D. Desjardins, J. Łabanowski, J. Ćwiek. Gdańsk: Tech. Univ. Gdań.**1999 vol. 2 p. 211-216