prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

Email ewittbro@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ewittbro
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/edmund-wittbrodt/

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 101
Numer telefonu (58) 347 29 29
Email e.wittbrodt@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z ESA i POLSA
Miejsce pracy Rektor

Notka biograficzna

Przebieg kariery naukowej: 

magister:              Politechnika Gdańska, Wydz. Mechaniczny Technologiczny,  Technologia Budowy Maszyn, 1972

doktor:                 Politechnika Gdańska, Wydz. Budowy Maszyn,   Mechanika Stosowana, 1974

doktor hab.:          Politechnika Gdańska, Wydz. Budowy Maszyn,  Mechanika Stosowana, 1983

profesor n.t.:         Politechnika Gdańska, Wydz. Budowy Maszyn, 1991

Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dynamice układów mechanicznych, metodach komputerowych w mechanice, metodzie elementów skończonych, automatyce i robotyce, a także w biomechanice.

Pełnił niemal wszystkie funkcje akademickie na Politechnice Gdańskiej. Był prodziekanem ds. kształcenia (1984-1987), a następnie dziekanem Wydziału Budowy Maszyn (1987-1990). Bezpośrednio po zmianach politycznych w Polsce, przez dwie kolejne kadencje, pełnił funkcję rektora Politechniki Gdańskiej (1990-1996).  Przewodniczył także Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996), był członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Europejskich (1990-1996). Po zakończeniu obowiązków rektorskich został wybrany do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, której był wiceprzewodniczącym (1996-1999). Niezwykle ważną funkcją pełnioną przez prof. Wittbrodta była funkcja ministra edukacji narodowej (2000-2001) w rządzie Jerzego Buzka. 

Współtwórca oryginalnej, polskiej metody obliczeniowej, zwaną metodą sztywnych elementów skończonych, której pomysłodawcą był prof. Jan Kruszewski. Jest autorem oryginalnej metody obliczeniowej – metody hybrydowej sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych, w zastosowaniu do analizy dynamiki układów o zmiennej w czasie konfiguracji. Metoda znalazła wiele zastosowań praktycznych i wykorzystywana jest w innych ośrodkach naukowych. Opracowane modele i programy komputerowe służą między innymi do obliczeń drgań własnych i wymuszonych złożonych układów napędowych, dynamiki i sterowania manipulatorów i robotów, układów obrabiarkowych, morskich platform wydobywczych, układów mechatronicznych i biomechanicznych. Wdrożył na Wydziale Budowy Maszyn nowy kierunek studiów Automatyka i robotyka (1987) oraz międzyuczelniany kierunek studiów Technologie kosmiczne i satelitarne (2017), którego był inicjatorem. Na jego dorobek naukowy składa się między innymi: 30 monografii i skryptów oraz 253 oryginalne twórcze publikacje naukowe, a także 115 opracowań na rzecz gospodarki

 

Master degree         Gdansk Univ. of Technology, Faculty of Mechanical Technology, 1972

Doctor's degree       Gdansk Univ. of Technology, Faculty of Macvhine Design, 1974

Habilitation degree   Gdansk Univ. of Technology, 1983

Professor's title        Gdansk Univ. of Technology, 1991

Specialized in machine design and exploitation, theoretical and applied mechanics, dynamics of mechanical systems, computer methods in mechanics, finite element methods, robotics and control, biomechanics.

He was acting as the deputy dean (1984-1987) and the dean (1987-1990) of the Faculty of Machine Design. After the political changings in Poland He was elected as the rector of the Gdansk University of Technology. He was chairing the Conference of Polish Technological Universities (1994-1996). He was also the deputy chairman of the Main Council of Higher Education (1996-1999). He was also appointed as the minister of national education in the government of J. Buzek (2000-2001).

He is the co-author of the original computational method named the Rigid Finite Element Method, and the author of the Hybrid of Rigid and Flexible Finite Element Method. He has published 30 books and monographs, and 253 original scientific papers.