dr inż. Piotr Patrosz

Email piopatro@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 31
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piopatro

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 408
Numer telefonu (58) 347 28 31

Notka biograficzna

Piotr Patrosz jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PG, na którym ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Na tym samym wydziale obronił doktorat w dziedzinie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Specjalizuje się w projektowaniu i badaniach napędów hydraulicznych.  Poza doświadczeniem w pracy naukowej ma również bogate doświadczenie praktyczne, które zdobywał pracując przez ponad trzy lata na stanowisku konstruktora oraz kierownika działu pojazdów i hydrauliki mobilnej.

Jest autorem lub współautorem 4 patentów:

 1.  Patrosz P. Śliwiński P. Osiecki L. Patent PL 226516: Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce
 2. Patrosz P. Śliwiński P. Osiecki L. Patent PL 223907: Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce
 3. Patrosz P. Śliwiński P. Patent PL 218888: Satelitowy mechanizm roboczy hydraulicznej maszyny wyporowej
 4. Patrosz P. Patent PL 214824: Mechanizm kompensacji luzów osiowych w hydraulicznych urządzeniach zębatych o zazębieniu zewnętrznym lub wewnętrznym

a także publikacji naukowych, z których najważniejsze to:

 1. Patrosz P.: Wpływ parametrów eksploatacyjnych oraz przecieków na wartość skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym// W : Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych/ ed. Adam Klich, Antoni Kozieł Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, s.125-135
 2. Osiecki L., Patrosz P., Piechna J., Landvogt B., Żyliński B., Zawistowski T.: Simulation of fluid structure interaction in a novel design of high pressure axial piston pump// Archive of Mechanical Engineering. -Vol. 60., nr. 4 (2013), s.509-529
 3.  Patrosz P., Śliwiński P.: Diagnostics of commutation unit in satellite pumps and motors// Hydraulika a pneumatika. -., nr. 1-2 (30) (2013), s.5-8
 4. Patrosz P., Śliwiński P.: Diagnostics of commutation unit in satellite pumps and motors// W : Riadenie :Tekutinových Systémov '2013 : XIII. medzinárodná vedecká a odborná konferencia : Zbornik referátov, Piest'any, Slovensko 5.06-7.06 2013/ ed. I. Stazovec Zilina (Słowacja): Hydropneutech s.r.o, 2013, s.96-100
 5.  Osiecki L., Patrosz P., Zawistowski T., Landvogt B., Piechna J., Żyliński B.: Compensation of pressure peaks in pwk-type hydraulic pumps// Key Engineering Materials. -Vol. 490., (2012), s.33-44
 6. Patrosz P.: Kompensacja skoków ciśnienia w pompie pwk// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red, J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.303-312
 7. Patrosz P.: Chwilowe skoki ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym- analiza i badania// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. : Wydział Mechaniczny PG, 2011, s.83-92
 8. Patrosz P.: Nowe rozwiązanie kompensacji luzów osiowych w silnikach satelitowych o małych objętościach roboczych// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych: praca zbiorowa/ ed. red. A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytut techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.175-185
 9. Patrosz P., Osiecki L.: Analiza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy PWK o zmiennej wydajności// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych :praca zbiorowa/ ed. red.A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytut techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.185-197

Za swoje osiągnięcia wynalazcze i naukowe uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Satelitowy Agregat Pompowy
 2. Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznański za Satelitowy Agregat Pompowy
 3. Złoty medal w konkursie Innowacje 2014 za Satelitowy Agregat Pompowy
 4. Dyplom Ministerstwa Gospodarki za Satelitowy Agregat Pompowy
 5. Złoty medal z wyróżnieniem w konkursie EUREKA w Brukseli za Satelitowy Agregat Pompowy
 6. Innodoktorant – stypendia dla doktorantów 3 edycja

 

Obecnie jest kierownikiem projektu badawczo-rozwjowego pt. „Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów ładowarek kołowych firmy HydroMetal”, a w 2018 rozpocznie pracę jako kierownik projektu: „Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych” finansowanego w ramach programu LIDER VIII organizowanego przez NCBiR.

English:

Piotr Patrosz is a graduate of Mechanical Faculty at Gdansk University of Technology. He graduated in Mechanical Engineering and wrote his PH.D thesis in the field of design and operation of machinery. He specializes in design and research of hydraulic drivers. Aside from his research experience he has also practical experience which he earned working as a designer and head of the vehicle and mobile hydraulics department.

He is an author of 4 patents

 1.  Patrosz P. Śliwiński P. Osiecki L. Patent PL 226516: Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce
 2. Patrosz P. Śliwiński P. Osiecki L. Patent PL 223907: Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce
 3. Patrosz P. Śliwiński P. Patent PL 218888: Satelitowy mechanizm roboczy hydraulicznej maszyny wyporowej
 4. Patrosz P. Patent PL 214824: Mechanizm kompensacji luzów osiowych w hydraulicznych urządzeniach zębatych o zazębieniu zewnętrznym lub wewnętrznym

And also scientific publications:

 1. Patrosz P.: Wpływ parametrów eksploatacyjnych oraz przecieków na wartość skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym// W : Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych/ ed. Adam Klich, Antoni Kozieł Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, s.125-135
 2. Osiecki L., Patrosz P., Piechna J., Landvogt B., Żyliński B., Zawistowski T.: Simulation of fluid structure interaction in a novel design of high pressure axial piston pump// Archive of Mechanical Engineering. -Vol. 60., nr. 4 (2013), s.509-529
 3.  Patrosz P., Śliwiński P.: Diagnostics of commutation unit in satellite pumps and motors// Hydraulika a pneumatika. -., nr. 1-2 (30) (2013), s.5-8
 4. Patrosz P., Śliwiński P.: Diagnostics of commutation unit in satellite pumps and motors// W : Riadenie :Tekutinových Systémov '2013 : XIII. medzinárodná vedecká a odborná konferencia : Zbornik referátov, Piest'any, Slovensko 5.06-7.06 2013/ ed. I. Stazovec Zilina (Słowacja): Hydropneutech s.r.o, 2013, s.96-100
 5.  Osiecki L., Patrosz P., Zawistowski T., Landvogt B., Piechna J., Żyliński B.: Compensation of pressure peaks in pwk-type hydraulic pumps// Key Engineering Materials. -Vol. 490., (2012), s.33-44
 6. Patrosz P.: Kompensacja skoków ciśnienia w pompie pwk// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red, J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.303-312
 7. Patrosz P.: Chwilowe skoki ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym- analiza i badania// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. : Wydział Mechaniczny PG, 2011, s.83-92
 8. Patrosz P.: Nowe rozwiązanie kompensacji luzów osiowych w silnikach satelitowych o małych objętościach roboczych// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych: praca zbiorowa/ ed. red. A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytut techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.175-185
 9. Patrosz P., Osiecki L.: Analiza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy PWK o zmiennej wydajności// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych :praca zbiorowa/ ed. red.A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytut techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.185-197

For his achievements he was rewarded with:

 1. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Satelitowy Agregat Pompowy
 2. Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznański za Satelitowy Agregat Pompowy
 3. Złoty medal w konkursie Innowacje 2014 za Satelitowy Agregat Pompowy
 4. Dyplom Ministerstwa Gospodarki za Satelitowy Agregat Pompowy
 5. Złoty medal z wyróżnieniem w konkursie EUREKA w Brukseli za Satelitowy Agregat Pompowy
 6. Innodoktorant – stypendia dla doktorantów 3 edycji

At the moment he is a leader of R&D project: Design and research of innovative subsystems of telehandlers for Hydrometal company. In 2018 he is starting new project: Hydro-mechanical automatic gearbox for agriculture vehicles and heavy machinery financed by National Centre of Research and Developnent.