dr inż. Sławomir Szymański

Email slaszyma@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/slaszyma
nie posiada , no own

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 329
Numer telefonu (58) 348 61 44
Email slaszyma@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

 

 

Notka biograficzna

Krótka biografia: urodziłem sie 12.11.1961 rok w Gdyni, studia ukończyłem 1985 roku na Politechnice Gdańskiej, gdzie pracuję od 01.10.1985 roku, doktorat obroniłem w 2000 roku. Temat rozprawy doktorskiej: Konwekcyjna wymiana ciepła od izotermicznych powierzchni stożkowych

short biography: I was born 12.11.1961 in Gdynia, I finished study in 1985 (master degree) in Technical University of Gdańsk, where I work since 1985.  I recived Ph D degree in 2000. Ph D thesis: Convective Heat transfer from isothermal conical surfaces.

specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych,  maszyny i narzedzia do wytwarzania wyrobów metodą wtryskiwani

specjalization: polymers processing mchines and tools to manufacturing parts injection mouldind methods

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (MAIN PUBLICATION)

  1. M.Sienkiewicz, S.Szymański, Próby wdrożeniowe kompozytów poliuretanowo-gumowych otrzymanych z lanych elastomerów uretanowych oraz recyklatów gumowych, wdrożenie, aplikacja,2009
  2. A. Balas, M. Sinkiewicz, J. Haponiuk, S. Szymański, Opracowanie materiałów poliuretanowo – gumowych z elastomerów uretanowych i i recyklatów gumowych przydatnych do praktycznych zastosowań, raport końcowy,2009
  3. W. Lewandowski, S. Szymański, P. Kubski, E. Klugmann-Radziemska, H. Bieszk: Natural convective heat transfer from isothermal conic, Int. Heat Transfer 1999, vol.42 s. 1895-1997
  4. W. Lewandowski, P. Kubski, H. Bieszk, S. Szymański, Theoretical and experimental study of  natural convection heat transfer from isothermal  hemisphere Int. Heat Transfer 1997 vol.40, nr 1, s 101-109
  5. W. Lewandowski, P. Kubski, H. Bieszk, T. Wilczewski, S. Szymański, J. Dymkowska: the use of the transparent cellular material to improve the thermal effeciency solar collectors, 12th Internatinal congress of chemical and process engineering CHISA 96
  6. W. Lewandowski, S. Szymański, P. Kubski: Efektywność termiczna form wtryskowych, Polimery 1996,R41, nr 4, s. 237-242
  7. S. Szymański, W. Lewandowski, T. Wilczewski, H. Bieszk: Utilisation of comunal and industrial waste  In the process on the example PET and PC, Konferencja „polimery-środowisko –recykling”, Szczecin 1995
  8. W. Lewandowski, P. Kubski, S. Szymański, H. Bieszk, T. Wilczewski, Podstawy teoretyczne  wymiany ciepła od powierzchni stożkowych, IX Sympozjum wymiany ciepła i masy Augustów 1995
  9. W. Lewandowski, P. Kubski, S. Szymański, H. Bieszk, T. Wilczewski, Wpływ stosunku długości poziomej prostokątnej płyty grzejnej na konwekcję swobodną, XVI zjazd Termodynamików, Kołobrzeg-Koszalin, 1996
  10. T. Seramak, S. Szymański, H. Smoleńska Structure and mechanical properties of poliamide reinforced with  recycled materialStructure, Inż. Mater. 2001, R.22 nr 5 s. 809 - 811