Dariusz Pruski

Email darprusk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 56
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/darprusk

Zajmowane stanowiska

Robotnik wysoko wykwalifikowany
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Warsztat Centralny
Numer telefonu (58) 347 15 56