dr hab. inż. Marek Galewski

Email marek.galewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 21
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marek.galewski
http://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/marek-galewski/

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 103
Numer telefonu (58) 347 11 21
Email margalew@pg.edu.pl

Notka biograficzna

dr hab inż. Marek A. Galewski, prof. nadzw. PG

Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i Robotyka
Dr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn
Dr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn

Dotychczasowe i planowane obszary badań:

 • Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem
  • Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona
  • Dobór optymalnej prędkości obrotowej
  • Tworzenie map optymalnej prędkości obrotowej
  • Aktywne tłumienie drgań przedmiotu obrabianego
  • Optymalizacja sztywności zamocowania przedmiotu
 • Systemy pomiarowe drgań
  • Analiza modalna
  • Integracja i programowanie systemów pomiarowych w środowisku LabView Real-Time
 • Zastosowanie metody optymalizacji roju cząsteczek (PSO) w identyfikacji modalnej i sterowaniu
 • Badania wibracyjne dla potrzeb technologii kosmicznych

Dr hab. inż. Marek A. Galewski ukończył studia na Wydziale ETI PG w 2002r. W 2003r. rozpoczął pracę na Wydziale Mechanicznym na stanowisku inżynieryjno-technicznym. Jednocześnie zaangażował się w prace badawcze w ówczesnej Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów co zaowocowało uzyskaniem w 2007 r. stopnia dr inż.. Jego praca doktorska dotyczyła nadzorowania drgań podczas frezowania szybkościowego smukłymi narzędziami z wykorzystaniem zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona. M. Galewski brał aktywny udział w pracach badawczych dotyczących redukcji drgań w obrabiarkach oraz zastosowań algorytmów Sztucznej Inteligencji w identyfikacji modalnej. Owocem tych działań było nadanie w 2016 r. stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn za cykl publikacji dotyczących rozwiązań mechatronicznych w nadzorowaniu drgań w procesie frezowania smukłymi narzędziami. Obecnie dr M. Galewski prowadzi prace badawcze w ramach Zespołu Mechatroniki w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki. Jest autorem i współautorem blisko 80 publikacji (w tym 7 JCR i 2 podręczniki). Brał udział w 5 projektach badawczych, a za swoją działalność kilkukrotnie otrzymał nagrody Rektora PG.
W ramach działalnosci dydaktycznej dr M. Galewski prowadzi lub prowadził następujące przedmioty (głównie dla kierunku studiów Mechatronika): Informatyka (I, II, III), Sztuczna Inteligencja, Systemy Wbudowane, Metody Numeryczne, Modelowanie Układów Mechatronicznych, Inteligentne Techniki Obliczeniowe, Podstawy Automatyki. Jest również opiekunem koła naukowego studentów Mechatroniki ARMS.

--------------------------

MSc. Eng.  - 2002 - Gdansk University of Technology; Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics; spec. Automatic Control and Robotics
PhD Eng. - 2007 - Gdansk University of Technology; Faculty of Mechanical Engineering; Machines Construction and Explotation
DSc. Eng. - 2016 - Gdansk University of Technology; Faculty of Mechanical Engineering; Machines Construction and Explotation

Past, current and planed fields of scientific research and interest:

 • Vibration reduction durng milling and turning operations
  • Application of variable spindle speed
  • Selection of optimal spindle speed
  • Optimal spindle speed maps
  • Active damping of a workpiece vibration
  • Support stiffness optimizaion
 • Vibration measurements systems
  • Modal analysis
  • Measurement systems integration and programming in LabView Real-Time
 • Application of Particle Swarm Optimization (PSO) for modal indentification and robots control

 

--------------------------

Najważniejsze publikacje / key publications:
artykuły w pismach JCR / papers published in JCR journals:

 1. Kaliński K., Galewski M., 2011, Chatter Vibration Surveillance by the Optimal-linear Spindle Speed Control, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, ss. 383-399
 2. Chodnicki M., Kaliński K. J., Galewski M., 2013, Vibration Surveillance During Milling of Flexible Details With A Use Of The Active Optimal Control, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol. 32, 145-155
 3. Kaliński K., Galewski M., 2014, Vibration Surveillance Supported by Hardware-In-the-Loop Simulation in Milling of Flexible Workpieces, Mechatronics, vol. 24, ss. 1071-1082
 4. Kaliński K., Galewski M., 2015, A Modified Method of Vibration Surveillance with a Use of the Optimal Control at Energy Performance Index, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 58-59, ss. 41-52
 5. Kaliński K., Galewski M., 2015, Optimal Spindle Speed Determination for Vibration Reduction During Ball-End Milling of Flexible Details, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 92, ss. 19-30
 6. Galewski M.A., 2016, Spectrum-based Modal Parameters Identification with Particle Swarm Optimisation, Mechatronics, vol. 37, ss. 21-32.
 7. Kaliński K., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M, 2017, Modelling and Simulation of a New Variable Stiffness Holder for Milling Of Flexible Details, Polish Maritime Research, vol 24, ss. 115-124

Monografie / Monographies:

 1. Galewski M., Kaliński K., 2009, Nadzorowanie drgań przy frezowaniu szybkościowym smukłymi narzędziami ze zmienną prędkością obrotową, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 124

Podręczniki / Textbooks:

 1. Galewski M., 2011, STM32: Aplikacje i ćwiczenia w języku C, BTC, s. 360
 2. Galewski M., 2019, STM32: Aplikacje i ćwiczenia w języku C z biblioteką HAL, BTC, s. 454

 

Pełna lista publikacji / Complete lest of publications: MOST Wiedzy