Mirosław Myler

Email mirmyler@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mirmyler

Zajmowane stanowiska

Technik
Miejsce pracy Sekcja Techniczno-gospodarcza Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny