dr inż. Marzena Banaszek

Email marzena.banaszek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 99
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marzena.banaszek

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 15
Numer telefonu (58) 347 21 99
Email marzena.banaszek@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Edukacja

1983-1988     Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn
1988              mgr inż. mechanik
1988-1990     Politechnika Gdańska, Wydział Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
1990              mgr inż. organizator produkcji
1997-2002     Studia Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej
2002              dr nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

 

Działalność naukowa: mechanika płynów, energetyka wodna, turbiny wodne, energetyka wiatrowa, turbiny wiatrowe

 

Education

1983-1988     Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
1988              MSc. Eng. in Mechanics and Machine Design
1988-1990     Gdańsk University of Technology, Faculty of the Machine Technology and Production Automation
1990              MSc. Eng. in Production Management
1997-2002     Modern Technologies and Energy Conversion Ph.D Studies
2002              PhD degree in Technical Sciences, discipline of Machinery Construction and Exploitation

 

Research area/interest: Fluid Mechanics, Hydropower, water turbines, Wind Power, Wind Turbines

 

Książki / Books
K. Tesch, M. Banaszek, Laboratorium mechaniki płynów, Wydaw. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk, 2016, ISBN 978-83-60584-66-8

 

Wybrane publikacje / Selected papers

1.   Krzemianowski Z., Adamkowski A., Banaszek M.: A two-dimensional design method for the hydraulic turbine runner and its preliminary validation: International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery, ISROMAC 2016, 10-14 April Hawaii Honolulu

2.   Krzemianowski Z., Banaszek M., Kaniecki M.: CFD Calculations of Small Capacity Kaplan Turbines, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 2013

3.   Tesch K., Banaszek M.: New Methods of Flow Optimisation in Kaplan Turbines, International congress and Exhibition on Small Hydropower : Hidroenergia 2012, Wrocław 23-26 May 2012, Poland

4.   Krzemianowski Z., Banaszek M., Tesch K.: Experimental Validation of Numerical Model within a Flow Configuration of the Model Kaplan Turbine, Mechanics and Mechanical Engineering – Vol.15, No.3 (2011), s.297-307, ISSN 1428-1511

5.   Banaszek M., Tesch K.: On a Method of Efficiency Increasing in Kaplan Turbine, Cieplne Maszyny Przepływowe TURBOMACHINERY, No. 140 (2011), s.29-38 ISSN 0137-2661

6.   Tesch K., Banaszek M.: Variational Method of Finding Streamlines in Ring Cascades for Creeping Flows, TASK Quarterly - Vol. 15, nr 1 (2011), s. 71-84

7.   Kaniecki M., Krzemianowski Z., Banaszek M.: Determination of operating parameters for Kaplan turbines utilizing the CFD calculations,  Hydro Power & Dams Industry International Conference, HYDRO 2011, 17-19.10.2011, Prague, Czech Republic.

8.   Banaszek M., Tesch K.: Rotor Blade Geometry Optimisation in Kaplan Turbine, TASK Quarterly - Vol. 14, nr 3 (2010), s. 39-55 ISSN 1428-6394

9.   Banaszek M., Krzemianowski Z., Puzyrewski R.: Modelowanie przepływu przez hydrauliczne maszyny wirnikowe w ujęciu dwuwymiarowym osiowo – symetrycznym (część I, II), Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol. 11, spec. iss. 1/1 (2006), s. 120-128, s.129-139

10. Banaszek M.: Theoretical and experimental flow analysis through the model water turbine stage, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej; nr 966. Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery. - No. 128, vol. 1 (**2005), s. 45--52