mgr Beata Szczęsna-Raczkowska

Email beaszcze@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 98
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/beaszcze

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 217
Numer telefonu (58) 347 26 98